УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341а

Ужа научна област:
савремена архитектура и архитектонско пројектовање

Области истраживања:
савремене теорије архитектуре и процес архитектонског пројектовања

Бојана Јерковић-Бабовић, рођена у Београду 1990. године. Завршила је Основне академске студије (2012) и Мастер академске студије – Архитектура (2014) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 2014. године је докторанд на овом факултету.

Државни стручни испит је положолила 2018. године. Члан је Друштва архитеката Београда (ДАБ) и Друштва за естетику архитектуре и визуелних уметности Србије (ДЕАВУС).

Добитник је годишње награде Милорад Мацура за набољи мастер рад у 2014. години коју додељује Институт за архитектуру и урбанизам Србије. Мастер пројекат Форма успорава ток је номинован од стране Универзитета у Београду – Архитектонског факултета за награду Краљевског института британских архитеката – The RIBA President’s Medals и изабран у ужу селекцију најбољих студентских пројеката у свету за 2014. годину.

Као аутор је излагала своје радове на многобројним националним и међународним изложбама у области уметности, архитектуре и урбанизма, као што су: Салон архитектуре у Београду, Салон Архитектуре у Новом Саду, The RIBA President’s Medals путујућа светска изложба, Међународни салон урбанизма у Београду итд. Као један од аутора пројеката у оквиру иницијативе Нови модели становања за угрожене у поплавама добитник је специјалног признања на 23. међународном Салону урбанизма у Београду и специјалну препоруку савета 37. Салона архитектуре у категорији студентских радова.

Самостално развија стручно-уметничку праксу у области архитектонског пројектовања. Аутор је више реализованих пројеката унутрашње архитектуре, адаптација и реконструкција, пројекта отвореног јавног простора и сл. Активан је учесник на архитектонским конкурсима. Добитник је прве награде на конкурсу Центра за промоцију науке за пројекат интерактивних експоната у научним парковима Србије, који је у процесу реализације за научни парк у Лесковцу.

Свој научно-истраживачки рад активно представља на међународним научним скуповима и аутор је преко 15 објављених радова у међународним научним публикацијама. У својству младог истраживача ангажована је на научно-истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја ТР36034 – Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања.

Искуство у настави на Департману за архитектуру на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету стекла је кроз рад у својству студента демонстратора, потом и сарадника у настави (2013-2015) на пројектантким предметима на Основним академским студијама и Мастер академским студијама. У звање асистента за ужу научну односно уметничку област Архитектонско пројектовање и савремена архитектура изабрана је на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету 2015. године. Изабрана је и за секретара Департмана за архитектуру 2016. године.