УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 249

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско-урбанистичко пројектовање

Иван Рашковић (1960) је дипломирао на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 1989. године запослен је на Депртману за архитектуру Архитектонског факултета. Професионално ангажовање усмерено је на теорију и праксу архитектонско-урбанистичког пројектовања. Поред учешћа у настави, од 1998. године члан је ауторске групе АГМ (са Б. Петровић и Н. Јелић) у оквиру које се бави стручним и теоретским радом.

Ангажован је у настави на предметима: Процес пројектовања на трећој години Основних академских студија, Мастер  дизајн студио и Радионица на првој и другој години Мастер академских студија, Мастер дипломски програм и специјалистички курс Обнова и градови у новом миленијуму. У оквиру дизајн студија се полази се од тезе да су све урбане и архитектонске типологије и морфологије исход друштвених процеса и потреба те да их тако треба и посматрати.

Аутор је преко двадесет изведених објеката и добитник шест стручних признања (три признања Салона архитектуре, Награда компаније новости, Награда Ранко Радовић, Признање тријенала архитектуре у Нишу). Учествовао је на 40 јавних, позивних и међународних конкурса, на којима је награђен са 9 првих и двадесет других награда и признања. Учесник је најважнијих националних и међународних изложби.

Са професором Бориславом Петровићем објавио је монографску студију ТРАДИЦИЈА – ТРАНЗИЦИЈА / употреба наслеђа у архитектури. Књига обрађује тему употребе градитељског наслеђа у архитектури, отварајући питања ширег контекста феномена традиције, глобалног, регионалног и локалног, модерног и постмодерног.

Изабран је за Националног комесара Бијенала архитектуре у Венецији за 2014. годину. У периоду од 2009. до 2013. године био је председник Друштва архитеката Београда. Председник је подсекције архитеката, секције пројектаната Инжењерске коморе Србије од 2013. године.

Активан је члан тима истраживача ангажованих на научно-истраживачком пројекту финансираном од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања.

http://www.agm.rs