УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 239

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање, осветљење у архитектури

Ивана Ракоњац, након завршених студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, уписала je докторске студије на истом факултету. Докторску дисертацију под насловом Феномен границе отвореног јавног простора и допринос осветљења наглашавању њеног значаја одбранила је 2016. године. Тежиште научноистраживачког рада позиционирано је у области осветљења у архитектури, док се циљ огледа у перманентном унапређењу процеса пројектовања. Својим истраживањем испитује утицај осветљења на амбијенталне и архитектонске вредности простора.

Поседује вишегодишње искуство у раду у настави на Архитектонском факултету Универзитета у Београду на Департману за архитектуру, прво у својству студента демонстратора (2007) на основним и на мастер академским студијама, затим и сарадника у настави (2008). Изабрана је за сарадника у звању асистента (2011), а затим и доцента (2017) за ужу научну односно уметничку област Архитектонског пројектовања и савремене архитектуре.

Професионално ангажовања Иване Ракоњац усмерено је на архитектонско и урбанистичко пројектовање. Професионалну каријеру започиње 2007. године од када паралелно ради у својству пројектанта, као и сарадника у настави, док се истовремено бави и научноистраживачким радом. Стекла је лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије (2011). Пројектантски опус садржи велики број разноврсних пројеката, од којих су десетине реализованих ентеријера, као и неколицина реализованих објеката. Као члан ауторског тима учествовала је у реализацији великог броја пројеката уређења и осветљења отворених јавних простора. Активно се бави графичким и индустријским дизајном.

Ивана Ракоњац | Фото: Милица Боровић