УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 252

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање

Ивана Ракоњац, након завршених студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, уписала je докторске студије на истом факултету 2009. године. Научноистраживачки рад има тежиште у оквиру области осветљења у архитектури. Докторску тезу под насловом Феномен границе отвореног јавног простора и допринос осветљења наглашавању њеног значаја одбранила је 2016. године.

Поседује вишегодишње искуство сарадника у настави на Архитектонском факултету у Београду на Департману за архитектуру, прво у својству студента демонстратора (2007) на Oсновним академским студијама и на Дипломским академским студијама, затим и сарадника у настави (2008). Изабрана је за сарадника у звању асистента за ужу научну односно уметничку област Архитектонског пројектовања и савремене архитектуре на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2011).

Професионално ангажовање усмерено је на архитектонско и урбанистичко пројектовање. Након завршених основних студија архитектуре започиње своју професионалну каријеру од када паралелно ради у својству пројектанта, као и сарадника у настави, док се истовремено бави и научноистраживачким радом. Стекла је лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске коморе Србије – Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације (2011). Пројектантски опус садржи преко тридесет пројеката ентеријера, од којих је преко двадесет реализовано, као и два реализована објекта. Као члан ауторског тима учествовала је у реализацији великог броја пројеката уређења и осветљења отворених јавних простора.

Објавила је више радова у зборницима радова научних скупова, као и чланак у часопису међународног значаја.

Ивана Ракоњац | Фото: Милица Боровић