УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 248

Ужа научна област:
геометрија архитектонске форме

Области истраживања:
архитектонска геометрија, параметарско моделовање, BIM, CAD, електронско учење у архитектури, управљање знањем и базе знања у архитектури

Мирјана Деветаковић Радојевић (1966) дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету у Београду, где је запослена у звању доцента. Међународно предавачко искуство стекла на UNITEC Institute of Technology, у Окланду, Нови Зеланд, у периоду 2001-2002.

Руководи предметима BIM, Параметарско моделовање 1, Параметарско моделовање 2, Принципи CAAD-a (до 2013-14.) и 3D Визуелне комуникације (до 2013-14.). Ангажована на предметима Математика у архитектури, Математика и моделовање архитектонске форме (2012), Генеричка истраживања (2008 – 2012) и Информатика (до 2006).

Учествује у бројним научно-истраживачким и развојним пројектима. Координатор за Београдски универзитет на три међународна пројекта: GEFFA – Geometry Education for Future Architects (DAAD), Methods and Tools for Urban Waterfront Development (DAAD), OIKONET – A Global Multidisciplinary Network on Housing Research and Design, Erasmus – Lifelong Learning Network Program (EU Commission).

У периоду 2006 – 2014. уређује вебсајт Архитектонског факултета Универзитета у Београду. 2009. учествује у формирању система за електронско учење Академске мреже Србије.

Последњих година бави се питањима одрживих материјала у архитектури и активна је у реафирмацији примене локалног природног камена. Са параметарски дефинисаним формама учествује на изложби Камен у архитектури и уметности 2015. и 2016. у Београду, Прилепски кринови 2015 у Прилепу, Македонија, као и Корени 2015, Нови Сад.

Изабрани радови: Fractal Parametric Models of Urban Spaces (2015, са И. Петрушевски, И. Ћировић и Љ. Петрушевски), Истраживање могућих унапређења у образовању архитеката – интегрисање електронског учења и параметарског моделовања у наставу урбаног дизајна (са П. Арсић, Љ. Петрушевски, И. Николић и Ј. Ивановић), Topology – Possibilities of Application in Architectural Geometry (2010, са С. Вукмировић и Љ. Петрушевски), Parametric Curves and Surfaces: Mathematica Demonstrations As a Tool in Exploration of Architectural Form (2010, са Љ. Петрушевски и М. Дабић), Параметарско моделовање урбанистичких склопова коришћењем графичког алгоритамског едитора (2011, са Љ. Петрушевски, Ј. Ивановић, П. Арсић, И. Николић, А. Перић), Integration of E-learning Concepts in Architectural Geometry Courses (2012, са Б. Митровић, Љ. Петрушевски и Ј. Ивановић), Codification of Site-Related Knowledge in Virtual Design Studio (2007).

http://www.genericexplorations.blogspot.rs/