УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 341

Ужа научна област:
визуелне комуникације и архитектонска графика

Области истраживања:
визуелне комуникације и архитектонска графика; комуникација у архитектури

Данира М. Совиљ рођена је у Книну (Хрватска) 1990. године. Основну и средњу (Уметничка школа, смер графички дизајн) школу завршава у Краљеву. На Универзитету у Београду – Архитектонском факултету завршава основне академске студије 2012. године са просечном оценом 8,88, а 2014. године на истом факултету завршава Мастер студије са просеком 9,89. Дипломирала је оценом 10 код ментора ванредног професора мр Милана Вујовића са темом … На размеђу…. Исте године уписује Докторске академске студије које тренутно похађа.

На Архитектонском факултету ангажована је као демонстратор од 2012. године на пет предмета (Архитектонска графика, 3Д Архитектонска графика, Студио пројекат 1, Студио пројекат 4, М5 студио пројекат), а потом изабрана у звање асистента 2015. године за област Визуелне комуникације и архитектонска графика на Департману за архитектуру. Учествује у реализацији курсева: Визуелна истраживања, Трансформација графичке форме, Архитектонска графика. Део је тима који је припремио и организовао 10 студентских изложби у периоду од школске 2015/16. до школске 2017/18. године.

Учествовала је на више студентских изложби, међу њима је и изложба дипломских пројеката у окиру РИБА акредитације 2014. године и одабраних студентских радова Мастер студија у аули Архитектонског факултета октобра 2015. године. Поред тога, излагала је на 13 изложби, од којих су две међународне.

Са ауторским тимом (арх. Милош Ненадовић, арх. др Александра Ненадовић, арх. Ђорђе Ненадовић, б. инг. арх. Бојана Чанковић, маст. инг. арх. Данира Совиљ, маст. инг. арх. Марко Бабић ) добитник је треће награде на међународном архитектонском конкурсу решења комплекса на Црквини у Требињу, Босна и Херцеговина. Пројекат је представљен на међународној изложби Балкански архитектонски бијенале 2015. године.

2018. године постаје члан Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије (УЛУПУДС), и исте године победник је конкурса за визуелни идентитет јубиларне 50. Мајске изложбе УЛУПУДС-а.

Члан је удружења УЛУПУДС (дизајн секција), ICOGRADA (Internacional Council of Graphic Design Association), ICSID (Internacional Council of Societies of Industrial Design).

https://issuu.com/danirasovilj