УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 241

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбани менаџмент, урбанистичко пројектовање; урбана мобилност

Урош Радосављевић (1972) докторирао је (2015) и дипломирао (1999) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, специјализирао Јавну управу и управљање градом (2003) и магистрирао Урбани менаџмент и развој (2005) на Институту за становање и студије урбаног развоја Еразмус Универзитета у Ротердаму, Холандија. Као гостујући наставник проводи пролећни семестар 2011. на Факултету за урбано и регионално планирање на Аjова Универзитету, САД, и на међународној летњој школи Архитектура пејзажа приобаља (2013) Архитектонског факултета Алгхерo Универзитета у Сасариjу, Италија.

Професионални и педагошки рад усмерен је на урбани менаџмент, урбанистичко пројектовање и урбану мобилност. Запослен је на Архитектонском факултету у Београду на Департману за урбанизам (1999), а од 2009. уводи у наставу предмете Урбани менаџмент, Урбане функције – Јавне службе и Урбану мобилност (са проф. Лаловић, К.). Члан jе Америчког удружења планера (од 2011) и био је члан председништва Удружења урбаниста Србије (2008-2013).

Научни и стручни рад остварује учешћем у међународним и националним научно-истраживачким пројектима УН ХАБИТАТ-а (2006-2008), ФП6 ЕУ (2006-2009), и на 2 пројекта Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Р. Србије (2006-2007 и 2011-2015). Руководи израдом Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве (2009-2010) и Интегралним планом за активирање сеоског туризма источне Србије (2011-2012) на Архитектонском факултету у Београду у оквиру ГИЗ пројекта Општински економски развој у Подунављу.

Уредник је научне монографије Савремени приступи урбаном дизаjну за одрживи туризам Србиjе (2013) са Лаловић, К., коаутор научних радова међународног и националног значаjа у 9 поглавља у монографијама, 6 радова у часописима и 8 радова са конференција.

Aутор је на 4 урбанистичке студије, 18 просторних, урбанистичких и регулационих планова општина, 2 урбанистичка пројекта, 2 архитектонска идејна и главна пројекта (наjзначаjниjи Делта М салон аутомобила на Новом Београду, 2002 са Симеуновић, С.) и 9 урбанистичко-архитектонска конкурса.

Добитник је 14 награда и признања за стручни рад на међународним салонима урбанизма, архитектуре и на конкурсима и 3 у својству ментора студентских радова.