УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 241

Ужа научна област:
урбанизам 

Области истраживања:
урбани менаџмент, урбанистичко пројектовање; урбана мобилност

Урош Радосављевић (1972) докторирао је (2015) и дипломирао (1999) на Архитектонском факултету у Београду, специјализирао Јавну управу и управљање градом (2003) и магистрирао Урбани менаџмент и развој (2005) на Институту за становање и студије урбаног развоја Еразмус Универзитета у Ротердаму, Холандија. Гостује на Факултету за урбано и регионално планирање Аjова Универзитета, САД (2011) и на међународној летњој школи Архитектура пејзажа приобаља (2013) Архитектонског факултета Алгхерo Универзитета у Сасариjу, Италија.

 

Професионални рад усмерен је на урбани менаџмент, управљање, планирање и пројектовање. Запослен је на Архитектонском факултету у Београду на Департману за урбанизам (1999), а од 2009. уводи у наставу предмете Урбани менаџмент, Урбане функције – Јавне службе и Урбану мобилност. Члан jе Америчког удружења планера,  Асоцијације просторних плaнерa Србије и Удружења урбаниста Србије. Поседује лиценце одговорног урбанисте и одговорног пројектанта.

 

Научно-стручни рад остварује учешћем у међународним и националним научно-истраживачким пројектима УН ХАБИТАТ-а, ФП6 ЕУ, и на 2 пројекта Министарства просвете, наукe и технолошког развоја Р. Србије. Руководи израдом Плана за туристичко активирање Голубачке тврђаве и Интегралним планом за активирање сеоског туризма источне Србије на Архитектонском факултету у Београду у оквиру ГИЗ пројекта Општински економски развој у Подунављу.

 

Уредник је научних монографија, аутор научних радова међународног и националног значаjа у 12 поглавља у монографијама, 11 радова у часописима и 17 радова са конференција.

 

Aутор је на 5 урбанистичких студија, 18 просторних, урбанистичких и регулационих планова општина, члан тима за Просторни план Републике Србије од 2021. до 2035. године, 2 урбанистичка пројекта, 4 архитектонска идејна и главна пројекта и 10 урбанистичко-архитектонска конкурса.

 

Добитник је 15 награда и признања за стручни рад на међународним салонима урбанизма, архитектуре и на конкурсима и 3 у својству ментора студентских радова.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Radosavljevi%C4%87%2C+Uro%C5%A1