УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 245

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко планирање; теорија планирања; интегрално планирање градова; методологија научног истраживања

Марија Маруна (1968) је након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1995), магистрирала (2003) и докторирала (2009) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Од 1992.године је ангажована у настави на Департману за урбанизам где, између осталог, предаје Урбану структуру, Теорију планирања, Интегрално планирање градова, Стратешки урбани дизајн и Методологију научног истраживања.

Бави се научно-истраживачким радом у области урбанистичког планирања у оквиру које има више публикованих радова у монографијама, часописима и саветовањима националног и међународног значаја. Објавила је монографију: Стратешки урбани дизајн и културна разноликост (2009, са Лазаревић Бајец, Н.) и практикум: Урбанизам Београда: приручник за истраживање процеса производње простора (2013). У свом професионалном раду се бави урбанистичким планирањем, стратешким планирањем, израдом урбанистичких студија и урбанистичких пројеката.

Учествовала је на више међународних и националних пројеката и радионица, посебно у својству ментора. Била је члан уредништва националног стручног часописа ДАНС, као и Комисије за конкурсе Удружења урбаниста Србије. Члан је Друштва урбаниста Београда и Удружења урбаниста Србије.

Руководилац је студијског програма мастер академских студија Интегрални урбанизам. Добитник је бројних награда на националним урбанистичко-архитектонским конкурсима и изложбама стручних пројеката. За докторску дисертацију је добила годишњу награду Привредне коморе Београда.

Опширнија листа референци