УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 245

Ужа научна област:
урбанизам

Области истраживања:
управљање урбаним развојем, интегрално планирање, теорија планирања, урбанистичко планирање, јавне политике урбаног развоја, планирање у земљама пост-социјалистичке транзиције, стратешки урбани дизајн, методологија научног истраживања у урбанизму, едукација у области урбанизма.

Др Марија Маруна (1968) је редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. На истом факултету је дипломирала (1995) са темом Развој и ремоделација урбаних модула Новог Сада: насељске матрице, градског блока, улице и кућишта, магистрирала (2003) са темом Истраживање могућности структуралне методе у откривању и дефинисању просторних образаца града (на примеру Новог Сада у периоду од краја XVII до половине XX века) и докторирала (2009) са темом Примена методологије Unified Process-a у урбанистичком планирању. За дипломски рад је добила прву награду Друштва архитеката Новог Сада, а за докторску дисертацију прву награду Привредне коморе града Београда.

Има преко 25 година искуства у настави. Ментор је многобојних мастер и специјалистичких радова, као и докторских дисертација од којих су многи награђивани. Као члан комисије учествовала је у одбранама неколико међународних докторских дисертација. Као гостујући предавач учествовала је у настави на студијским програмима универзитета ETH Zurich, TU Berlin, TU Wien, TU Stuttgart, Universitat Politecnica de Catalunya,  Universidad de Granada i Università degli Studi di SassariУ својству ментора учествовала је у многобројним студентским конкурсима, изложбама, радионицама и летњим школама. Један је од утемељивача и први руководилац мастер академских студија Интегрални урбанизам. Тренутно је руководилац студијског програма докторских студија.

Учествовала је у више националних и међународних научно-истраживачких пројеката. Објављивала је радове у монографијама иностраних издавача Elsevier, Springer, IGI Global, Emerald, MDPI и други. Аутор је многобројних радова у монографијама, часописима и зборницима конференција међународног и национланог значаја. Члан је међууниверзитетског програма за истраживање одрживог развоја razvoja Inter – University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP) и академских удружења  Asociation of European Schools of Planning (AESOP), International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) i Associazione Italiani e Serbi Scienziati e Studiosi (AIS3) .

Аутор је уџбеника Теорија: планирања: прилог критичном мишљењу у архитектури (2019), практикума: Урбанизам Београда: приручник за истраживање процеса производње простора (2013) – друга награда на XXII Салону урбанизма , коаутор монографије (са Н.Лазаревић Бајец) Стратешки урбани дизајн и културна разноликост и коуредник монографије (са Р.Чолић) Иновативни методолошки приступ изради мастер рада (специјално признање на XXIV Салону урбанизма). Коаутор је три публикације завршних радова студената мастер академских студија Интегрални урбанизам: Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца  (2014) (са Р.Чолић), Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца (2015) (са Р.Чолић, Д.Миловановић Родић и К.Лаловић) – специјално признање на XXIV Салону урбанизма и Инструменти управљања интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева (2016) (са Д.Миловановић Родић и Р.Чолић) – прва награда на VII Салону пејзажне архитектуре за све три публикације.

Професионално је била ангажована у изради више националних стратешких планова, урбанистичких планова, пројеката, студија и техничких решења. Добитник је више награда на урбанистичко-архитектонским конкурсима и изложбама стручних остварења у области урбанизма.

Члан је уредништва водећег часописа националног значаја Архитектура и урбанизам. Била је гост уредник водећег часописа националног значаја SAJ – Serbian Architectural Journal, члан уредништва националног стручног часописа ДАНС, Комисије за конкурсе Удружења урбаниста Србије, као и председништва Друштва урбаниста Београда. Члан је Удружења урбаниста Србије и Удружења инжењера Београда. Добитник је Повеље поводом 150 година постојања Савеза инжењера и техничара Србије.

Др Марија Маруна је руководилац Лабораторије за културу планирања и дизајн просторних политика (ЛКПДПП) при Центру за истраживачку делатност (ЦИД) Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Maruna%2C+Marija

https://orcid.org/0000-0001-9015-0683