УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 245

Ужа научна област:
урбанизам

Области истраживања:
управљање урбаним развојем, интегрално планирање, теорија планирања, урбанистичко планирање, јавне политике урбаног развоја, планирање у земљама пост-социјалистичке транзиције, стратешки урбани дизајн, методологија научног истраживања у урбанизму, едукација у области урбанизма.

Др Марија Маруна (1968) је редовни професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. На истом факултету је дипломирала (1995) са темом Развој и ремоделација урбаних модула Новог Сада: насељске матрице, градског блока, улице и кућишта, магистрирала (2003) са темом Истраживање могућности структуралне методе у откривању и дефинисању просторних образаца града (на примеру Новог Сада у периоду од краја XVII до половине XX века) и докторирала (2009) са темом Примена методологије Unified Process-a у урбанистичком планирању. За дипломски рад је добила прву награду Друштва архитеката Новог Сада, а за докторску дисертацију прву награду Привредне коморе града Београда.

Има преко 20 година искуства у настави. Ментор је многобојних мастер и специјалистичких радова, као и докторских дисертација. Као члан комисије учествовала је у одбранама неколико међународних докторских дисертација. Као гостујући предавач учествовала је у настави на студијским програмима универзитета ETH Zurich, TU Berlin, TU Wien, TU Stuttgart. У својству ментора учествовала је у многобројним студентским конкурсима, изложбама, радионицама и летњим школама. Један је од утемељивача и први руководилац мастер академских студија Интегрални урбанизам. Тренутно је руководилац студијског програма докторских студија.

Учествовала је у више националних и међународних научно-истраживачких пројеката. Објављивала је радове у монографијама иностраних издавача Elsevier, Springer и Cambridge Scholars Publishing, као и међународним часописима International Journal of Sustainability in Higher Education, Environmental Engineering and Management Journal, Sociologija i prostor, Journal of Urban Regeneration and Renewal, International Journal of Research in Engineering and Science, Educational Alternatives. Излагала је радове на међународним скуповима као што су INURA, N-AERUS, CORP, EURA, EFLA, SUPS, FUIUF, Places and Technologies, RESPAG и CUPUM. Аутор је многобројних радова у монографијама, часописима и зборницима конференција националног значаја. Члан је међууниверзитетског програма за истраживање одрживог развоја Inter – University Sustainable Development Research Programme и академског удружења International Academic Association on Planning, Law and Property Rights.

Аутор је публикације Урбанизам Београда: приручник за истраживање процеса производње простора (друга награда на XXII Салону урбанизма), коаутор монографије (са Н.Лазаревић Бајец) Стратешки урбани дизајн и културна разноликост и коуредник монографије (са Р.Чолић) Иновативни методолошки приступ изради мастер рада (специјално признање на XXIV Салону урбанизма). Коаутор је три публикације завршних радова студената мастер академских студија Интегрални урбанизам: Интегрални урбани пројекти за развој центра Крагујевца (са Р.Чолић), Интегрални урбани пројекти за управљање ризиком од поплава на примеру Обреновца (са Р.Чолић, Д.Миловановић Родић и К.Лаловић) (специјално признање на XXIV Салону урбанизма) и Инструменти управљања интегралним урбаним развојем на примеру града Панчева (са Д.Миловановић Родић и Р.Чолић) (прва награда на VII Салону пејзажне архитектуре за све три публикације).

Професионално је била ангажована у изради више националних стратешких планова, урбанистичких планова, пројеката, студија и техничких решења. Добитник је више награда на урбанистичко-архитектонским конкурсима и изложбама стручних остварења у области урбанизма.

Члан је уредништва водећег часописа националног значаја Архитектура и урбанизам. Била је гост уредник водећег часописа националног значаја SAJ – Serbian Architectural Journal, члан уредништва националног стручног часописа ДАНС, Комисије за конкурсе Удружења урбаниста Србије, као и председништва Друштва урбаниста Београда. Члан је Удружења урбаниста Србије.