УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 011

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
партиципативни урбани дизајн, становање, отворени градски простори, јавна уметност, културна историја града

Зоран Ђукановић (1962), aрхитекта, предаје у областима партиципативног урбаног дизајна, становања, отворених градских простора, јавне уметности, културне историје града.

Kо-оснивач и ко-руководилац je међународног, интердисциплинарног, научно-истраживачког, едукативног програма “Public Art & Public Space” на свом факултету.

Од 2009. до 2012. био је продекан за међународну сарадњу на свом факултету.

Гостујући је предавач на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. Био је ментор на интердисциплинарним постдипломским студијама за “Сценски дизајн” на Универзитету уметности у Београду. Перманентно сарађује са више академских институција из ЕУ, САД и са Далеког Истока.

Руководио је и реализовао неколико значајних пројеката, просторних, генереалних урбанистичких и регулационих планова у Србији и иностранству. Био је члан управних, консултантских и саветодавних тела јавних предузећа и међунадорних институција (UN HABITAT; UNOPS; UNDP etc.) у Србији, као и планских комисија у више градова у Србији. Учествовао је у неколико научно-истраживачких пројеката и представио је и бројне радове на научним конференцијама, као и неколико поглавља у монографијама других аутора. Реализовао је бројне изложбе у Србији и иностранству.

Више пута је награђиван, на националним и међународним архитектонским конкурсима.

Коаутор је и коуредник више публикација: Urbophilia (2007, Универзитет у Београду, са Радовић); Placemaking (2008, Универзитет у Београду, са Живковић); Città, fiumi, margini fluviali (2008, Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, са Cherubini, Živković); Belgrade Fortress – Dream Book of White Town’s Continuity (2009, ЈП Београдска тврђава, са Андрић); Уметност у јавном простору (2011, Academica, са Живковић, Бобић, Вуковић, Ђерић); VinoGrad / The Art of Wine (2015, Универзитет у Београду, са Живковић); Health spaces: Hospital Outdoor Environment (2015, TESIS – University of Florence, sa Giofrè) и друге.