УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 011

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
партиципативни урбани дизајн, становање, отворени градски простори, јавна уметност, културна историја града

Др Зоран Ђукановић, архитекта, редовни професор у областима партиципативни урбани дизајн, урбано становање, културна историја града и јавна уметност на Универзитету у Београду, Архитектонски факултет, Департман за урбанизам, Београд, Србија, где је, такође, и иницијатор, оснивач и руководилац међународног, интердисциплинарног истраживачког програма Public Art & Public Space. Гостујући професор на Универзитету Сапиенца у Риму (Италија), Универзитету Кеио у Токију (Јапан), Универзитету у Сасарију (Италија), Политехничком Универзитету у Барију (Италија). Гостујући предавач, критичар и ментор дипломских/докторских студија на неколико факултета у Србији, ЕУ, САД, АУС, ЈП; члан неколико научних и уредничких одбора, као и неколико управних, саветодавних и саветодавних тела градова, јавних/приватних институција и НВО у Србији и иностранству.

Као признање за заслуге стечене његовим активностима на пољу међууниверзитетске сарадње и у промоцији веза и односа сарадње и пријатељства са Италијом, одликован је Орденом Витеза Реда Италијанске Звезде (2019). Коаутор и коедитор више монографија и публикација.

Његова недавна истраживачка издања укључују: Вински подруми у Неготину – Партиципативни урбани дизајн (2019, са Ћекини; Италијански институт за културу у Београду), Belgrade in Plural (2017, са Ђофре, Урбанистички завод Београда), Health Spaces: Hospital Outdoor Environment (2015, са Ђофре, Thesis: Универзитет у Фиренци), ВиноГрад: Уметност вина (2015, са Живковић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду); Београдска тврђава – Сановник континуитета Белог града (2009, са Андрић, П.Е. Београдска тврђава); Уметност у јавном простору (2011, са Живковић и други, Аcademica: Београд); Градови, реке и обале: Рим Београд (2008, са Керубини, Живковић, Италијански институт за културу у Београду); Креирање места (2008, са Живковић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду); Урбофилија (2007, са Радовић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду) и друге.

www.publicart-publicspace.org

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djukanovi%C4%87%2C+Zoran

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%90ukanovi%C4%87%2C+Zoran