УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Продекан за афирмацију квалитета и сарадњу са јавним сектором,
Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 011

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање; одрживи рaзвој;
интегрални приступ управљању и планирању локалног развоја;
ИКТ и колаборативне технике и алати планирања

Ксенија Лаловић (1968) је након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1992), магистрирала (2003) и докторирала (2013) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Гостујући је професор на Машинском факултету у Краљеву на одсеку за урбани менаџмент.

Професионално ангажовање је усмерено на урбанистичко пројектовање и планирање одрживог развоја, а посебно развој савремених планерских и колаборативних метода, техника и алата заснованих на ИКТ. Као експерт у области унапређења информационе подршке планирању и управљању локалном развоју била је ангажована од стране Урбанистичког завода Београда као коаутор и реализатор Програма перманентног образовања УЗБ (2001-2003); члан ауторског тима пројекта Зелена регулатива Београда (2001-2003); руководилац програма Развоја информационог система УЗБ (2003-2005); од стране УН-ХАБИТАТ у својству националног консултатнта у конципирању и реализацији програма Settlement and Integration of Refugees Programme (2003-2009); од стране FGM AMOR водећег партнера PARAMOUNT EU FP6 project on Sustainable Surface Transport у својству руководиоца пројекта Large Scale Dissemination for Clean Urban Transport (2006-2009); од стране Министарства животне средине и Републичке агенције за планирање за потребе израде Стретегије просторног рaзвоја Републике Србије и Просторног плана Републике Србије у области унапређења инфoрмационе подршке просторном планирању (2010).

Истраживачки рад резултирао је већим бројем радова у монографским публикацијама: Концепт управљања развојем централних функција Крагујевца коришћењем ГИС технологија (2004); Примена савремених инструмената и алата за управљање развојем услужних и пословно-производнх система у Србији (2005); Achieving integration, ТIS for municipal land management in Valjevo (са Радосављевић У.), TIS Pilot Project to support tourism development – The best of Cacak (са Мрђеновић Т.) у SIRP BOOK, UN HABITAT (2008); Информациони системи за подршку одлучивању у одрживом развоју градова (2010).

Учесник је и добитник бројних награда на домаћим и међународним изложбама: 1. награда у категорији примене ИКТ алата у урбанистичком планирању на 16. међународном салону урбанизама у Нишу за ТИС пилот у оквиру УН ХАБИТАТ СИРП програма (2007).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Lalovi%C4%87%2C+Ksenija