УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 242

Ужа научна (уметничка) област:
архитектонско и урбанистичко пројектовање

Области истраживања:
савремени руризам, градски ареали, архитектура села, регионална архитектура

Александар Виденовић (Београд, 1963), уписао Архитектонски факултет у Београду (1982), дипломирао (1989), магистрирао (1995). Од 1990. запослен на Архитектонском факултету у Београду као сарадник, од 2002. године у наставничком звању доцента.

Бави се научно-истраживачким, педагошким и стручно-уметничким радом.

Учествује у научно-истраживачким пројекатима, експертизама и студијама, самостално и у тиму. Узимао учешће на јавним, научним и стручним скуповима са радовима од којих су многи објављени у зборницима. Учествује на домаћим и међународним семинарима, конференцијама и конгресима са научним и стручним радовима. Пише и објављује  стручне радове. Држао предавања у иностранству. Ангажован у пословима редакције, односно уредништва књига и часописа. Бави се техничким уређивањем књига и публикација.

Аутор Монографије: Црна Трава – живот, криза и нада, Задужбина Андрејевић, библиотека Dissertatio, књига 17, Београд, 1996.

Коаутор Монографије:  Препознајете ли боје…, Архитектонски факултет, Београд, 2012.

На Архитектонском факултету у Београду – Департман за архитектуру, учествовао на већини предмета из области пројектовања на Основним и Мастер студијама. Ангажован у настави као руководилац студија, семинара и радионица на основним студијама и мастер дипломском програму, руководилац 3 изборна предмета.

Ментор на преко 120 дипломских радова по старом и преко 50 мастер дипломских радова по новом програму.  Члан комисија за одбрану 4 магистарска рада. Организатор студентских тематских екскурзија и учесник радионица. Присутан на семинарима студената, алтернативним и летњим школама и сусретима  архитектуре.

Ментор на међународним студентским конкурсима (пет награда).

Ужа област интересовања: рурални простори (објекти, насеља, територије) градски ареали, активирање природних потенцијала и вредности, пројектовање у руралним подручјима.

У стручно-уметничком деловању, бави се пројектовањем и изградњом, учествује у изради урбанистичких планова, програмских и идејних решења, главних пројеката нових објеката и санација, реконструкција и адаптација постојећих зграда.

Пројектовао и реализовао: Стамбено – пословне објекте у Београду (4), Аутобуску станицу са пратећим садржајима у Црној Трави, Ресторан – сојеницу у Сремској Митровици, Приступни плато на гробљу Лешће у Београду, Наставни центар Шумарског факултета на Гочу, низ санација, реконструкција и доградњи у Београду, неколико ентеријера стамбених и пословних простора.

Аутог великог броја студија, пројеката и програмских и идејних решења за нове објекте, реконструкције, доградње, ентеријере и партерна уређења… Награђиван на домаћим и међународним урбанистичко – архитектонским конкурсима. Излагао стручно-уметничке радове на самосталним и колективним изложбама. Члан Улупудс-а од 1997. године.