УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Број кабинета: 237

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Област истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање

Миодраг Мирковић рођен је у Београду 1950. године. Дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 1975. године. Данас је редовни професор на Архитектонском факултету. Добитник је најзначајнијих награда за архитектуру: Борбине награде за архитектуру за 1996. годину, за пословни објекат Палата Прогрес, на углу Кнез Михаилове и Змај Јовине улице у Београду, Награде града Београда за архитектуру и урбанизам за 2002. годину, за реализовани пословни објекат у Ресавској улици бр.22, у Београду.