УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 250

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда;
архитектура и енергија

Будимир Судимац, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1997), магистрирао на Архитектонском факултету у Београду (2010), где је запослен у звању доцента на Департману за архитектонске технологије.

У оквиру програма стручног усавршавања борави на Архитектонском факултету La Défense у Паризу (1992), Architecture Faculty – UFRGS (Federal University of Rio Grande do Sul – Brazil) at PROPAR (Architectural Research Post-Graduation Program) prof. Lucia Mascaro (1996), Universität Stuttgart, Fakultät 1 Architektür und Stadtplanüng, Institut für Baukonstruktion prof. Stefan Behling (2007).

Паралелно са педагошким радом, бави се самостално и као члан различитих ауторских тимова стручно уметничким радом у области архитектонског и урбанистичког пројектовања и пројектовања ентеријера. Учествује на архитектонским и архитектонско-урбанистичким конкурсима као и на колективним изложбама у земљи и иностранству на којима је награђиван. Бави се пројектовањем и истраживачким радом. Добитник је признања 21. Салона архитектуре за архитектонски пројекат Пословни објекат Екватор у Бања Луци. Реализације, конкурси и пројекти објављени су у стручним монографијама.

Члан научно-истраживачког тима на научном пројекту Развој и демонстрација хибридног пасивног и активног система коришћења сунчеве енергије за грејање, природну вентилацију, хлађење, вештачко осветљење и друге потребе електричне у оквиру националног програма енергетске ефикасности (2006-2009) и Енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене – међусобни утицаји (2011-2015). Учесник је међународног пројекта COST: COST Action TU0701 – Improving the Quality of Suburban Bulding Stocks. Аутор у оквиру пројекта – члан Мanagement Committee и радне групе 3, 2008-2012. у оквиру European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research, финансиран од стране Европске комисије (Europian Science Foundation).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Sudimac%2C+Budimir