УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 342

Ужа научна област:
урбанизам

Области истраживања:
урбани дизајн; урбане студије, студије рекреације, студије предела

Јелена Живковић је дипломирала, магистрирала и докторирала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Поред рада на УБФА, ангажована је као гостујући наставник на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу и учествовала је у настави на универзитетима Roma Tre (2016) и La Sapienza (2010) у Риму у оквиру Basileus i Erazmus + пројеката.

Један је од руководилаца (са З.Ђукановић) међународног едукативног интердисциплинарног програма Public Art & Public Space. Ментор је бројних студентских радова награђених најзначајнијим националним и регионалним наградама: Награда Града Београда за стваралаштво младих, Награда Универзитета у Београду, Награда Привредне коморе Београда, Наградe Урбанистичког салона, Trimo награда.

Области њеног научног, стручног и наставног рада обухватају: теорију, праксу и педагогију урбаног дизајна; планирање и пројектовање отворених и рекреативних простора; еколошки урбанизам; уметност у јавним просторима. Учествовала је на више националних и међународних истраживачких пројеката и резултате публиковала у око 100 чланака, радова са конференција и поглавља у монографијама. Добитник је бројних награда и признања.

Ко-руководилац је (са A. Никезић) научно-истраживачке лабораторије: Витална места – Vital Places Lab. Била је ко-руководилац међународног пројекта (са E.Battaglini) Learning Economies. Modelling Community-Led Local Development for the Sustainable Economic Trajectories of the Negotin and Zlatibor Regions. Тренутно је укључена у ERASMUS+ пројекат HERSUS – Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education. Учествовала је у изради Стратегије и Просторног плана Републике Србије и била члан Националног експертског тима за Европску конвенцију о пределима.

Коаутор је књиге Public art and Placemaking/Јавна уметност и креирање места: студија случаја Београд – Градска општина Стари град (2008) и коуредник књига Citta, Fiumi, Margini Fluviali/Roma- Belgrado(2008), Multitasking – Public Space 4 Public Art (2008) и ВиноГрад (2015).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C5%BDivkovi%C4%87%2C+Jelena