УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 246

Ужа научна (уметничка) област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко планирање; просторно планирање; урбана регулатива; планирање просторног развоја јавних служби; одрживи социјални развој; планерски приступ неформалном расту града

Бисерка Митровић (1963) је дипломирала 1990. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2003. године са темом Методолошке основе планирања друштвене инфраструктуре у урбанистичком и просторном планирању.

Стицала је професионално искуство у више у периоду од 1991-1994, а од 1993-2011. год. је запослена на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету на Департману за урбанизам у звању асистента и предавача за научну област Урбанистичко планирање и Урбанизам и просторно планирање. Од 2011. год. је у звању доцента на Департману за урбанизам Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Учествује у настави и на Департману за Архитектонске технологије Архитектонског факултета Универзитета у Београду, на предмету Регулатива 1. Такође је учествовала у настави на Грађевинском факултету Универзитета у Београду ( у својству предавача), као и на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу. Остварила је и међународна учешћа у настави у оквиру UNDP програма Southern Serbia Municipality Improvement and Recovery Programme – Municipal Training Programme и на Facoltà di Architettura di Alghero у Италији.

Учествовала је на више националних научно-истраживачких пројеката, почев од 1994. год. до данас. Аутор или коаутор је преко 60 публикованих научних радова у националним и међународним публикацијама, у области урбанистичког и просторног планирања, методологије планирања, и другим.

Члан је Удружења урбаниста Србије (УУС), Асоцијације просторних планера Србије (АППС) и Инжињерске комора Србије (ИКС) – секција урбаниста и секција планера. Поседује лиценцу 100 (одговорни планер) и 200 (одговорни урбаниста). У периоду од 2004.до данас је члан општинских, градских и републичких комисија за урбанистичке и просторне планове, као представник надлежног Министарства за урбанистичко и просторно планирање. Бисерка Митровић је остварила као аутор, руководилац тимова, одговорни планер или одговорни урбаниста учешће на преко 80 просторних и урбанистичких планова и студија и урбанистичких пројеката. Учествовала је на 22 међународне изложбе и добила је 8 награда на међународним изложбама.

Има више публикованих радова у националним и међународним научним и стручним публикацијама. Учествовала је на саветовањима националног и међународног значаја. Радови су из области урбанистичког планирања и баве се различитим аспектима управљања развојем града.