УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 343

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање; урбана морфологија

Владан Ђокић (1963) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1988), магистрирао на Архитектонском факултету Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern California, School of Architecture) у Лос Анђелесу (1991) и докторирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1998). Гостујући је професор на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци и Архитектонском факултету у Подгорици.

Професионално ангажовање усмерено је на урбанистичко пројектовање и планирање и урбану морфологију. Као експерт за урбанистичко планирање, био је ангажован од стране UNDP-а на пројекту Обуке кадрова у општинама Јужне Србије (2002-2003); GTZ – Немачке организације за техничку сарадњу на пројекту Реформе катастра непокретности у Србији (2002-2006) и FAO на изради Стратегије комасације у Републици Србији, у сарадњи са Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства (2006-2007).

Објавио је више књига и публикација: Урбана морфологија: град и градски трг (2004), Приморски град у транзицији (2005, са Милић, В. А.), Престоница Београд (2006, са Милић, В. А.), Урбана типологија: градски трг у Србији (2009), Теорија архитектуре и урбанизма (2010, са Бојанић, П.), Мислити град (2011, са Бојанић, П.), Дијалози са архитектама (2011, са Бојанић, П.), Архитектура као гест (2012, са Бојанић, П.). Од оснивања 2009. године, главни је и одговорни уредник међународног научног часописа из области архитектуре и урбанизма Serbian Architectural Journal (SAJ).

Добитник је бројних награда на међународним архитектонско-урбанистичким конкурсима и признања у пракси.

Излагао је на међународним изложбама: Serbia New Efforts / Србија – Нови напори, 10. међународна изложба архитектуре, Венецијански бијенале, Венеција, Италија, 2006; The Urban Reconstruction of the Danube Coastal Side In Central Belgrade Area, ECTP конференција и изложба, Даблин, Ирска, 2008.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djoki%C4%87%2C+Vladan