УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: МАСУ - II година - 4. семестар Date: 28/01/2014 Кључне речи:
NADOGRADNJA_o
Надоградња

Обавештење за студенте II године МАСУ 2013/14.

Јавна одбрана завршних радова Мастер програма Интегрални урбанизам одржаће се у понедељак, 14.07.2014. у 14 часова у Свечаној сали Архитектонског факултета.

Обaвештавају се студенти да је објављен Прелиминарни редослед одбрана мастер пројеката на курсу: МАСУ – II година – 4. семестар: Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат. Документ можете преузети овде:

Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат: ПРЕЛИМИНАРНИ РЕДОСЛЕД ОДБРАНА

МАСУ – II година – 4. семестар

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МАСУ – II година – 4. семестар: Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Мастер академских студија Интегрални урбанизам – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 16 ЕСПБ

СТАТУС ПРЕДМЕТА:
Изборни

УСЛОВ:
Положени сви предмети на Мастер академским студијама

НАСТАВНИЦИ:
МАСУ_М4.3.1 Мастер пројекат 1,др Александра Ступар, ванредни професор
МАСУ_М4.3.2 Мастер пројекат 2,мр Јелена Живковић, доцент
МАСУ_М4.3.3 Мастер пројекат 3,др Марија Маруна, доцент
МАСУ_М4.3.4 Мастер пројекат 4,др Ксенија Лаловић, доцент
МАСУ_М4.3.5 Мастер пројекат 5,мр Бисерка Митровић, доцент
МАСУ_М4.3.6 Мастер пројекат 6,арх. Зоран Ђукановић, доцент
МАСУ_М4.3.7 Мастер пројекат 7,мр Урош Радосављевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:

БРОЈ КАБИНЕТА:

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11

ЕМАИЛ:

Упутство

ЦИЉ НАСТАВЕ
Циљ израде завршног Мастер рада је оспособљавање студената за примену интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја.
Рад обухвата израду мастер тезе и мастер пројекта. Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање и резултује успостављањем теоретских и методолошких основа за појединачне завршне мастер пројекате. Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом, у конкретном просторном и развојном контексту.

ТЕМАТСКИ ОКВИР ЗАДАТКА 2013/14.
Заједнички тематски оквир задатка у изради Мастер тезе и пројекта за све студенте Мастер студија Интегрални урбанизам представља разрада приоритетних пројеката „Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца“.

УЧЕСНИЦИ У РАДУ НА МАСТЕР РАДУ 2013/2014
Израда завршног Мастер рада организује се у оквиру званичне сарадње између Архитектонског факултета Универзитета у Београду и GIZ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ коју спроводи AMBERO Consulting, представништво из Београда. Сарадња се одвија у оквиру реализације II фазе GIZ-овог пројекта и подразумева различите активности које омогућавају имплементацију резултата Пројекта GIZ-а у оквиру наставне активности Архитектонског факултета. GIZAMBERO је истовремено и један од носилаца израде „Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца“. Презентација овог документа је одржана на Архитектонском факултету 14.02.2014.године и представља иницијалну фазу рада на Мастер раду.
Рад на Мастер тези и пројекту прати Консултантски тим еминентних стручњака као представника институција од значаја за урбанизам у Србији, као што су: Министарство грађевинарства и урбанизма, Урбанистички Завод Београда, Инжењерска комора Србије, Дирекција за урбанизам Крагујевац, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, GIZAMBERO.

Интерактивни портфолио MАСУ 2013/14 курсева

Све информације у вези са МАСУ 2013/14 курсевима:

Филтер