УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 304

Ужа научна област:
технологија грађења, инсталације и менаџмент

Области истраживања:
осветљење у архитектури; инсталације у архитектури

Лидија Ђокић (1964) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1988), магистрирала на Архитектонском факултету Универзитета Јужне Калифорније (University of Southern California, School of Architecture) у Лос Анђелесу (1991) и докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (2001).

Оснoвала је предмет Осветљење у архитектури на Архитектонском факултету у Београду (2003), који практично доприноси вредности укупног курикулума Архитектонског факултета и аутор је две књиге из области осветљења: Осветљење у архитектури – захтеви и смернице за пројектовање (2007), као и Осветљење урбаних елемената и простора – хармонија кроз мастерплан (2012), које су, осим студентима, намењене и свим учесницима у процесу пројектовања осветљења.

Од 1991. године учествује у научним пројектима, а резултати научног рада из области архитектуре, инсталација и осветљења, објављени су у часописима са SCI листе, у часописима међународног значаја, у часописима националног значаја, саопштени и штампани у зборницима међународних научних скупова, зборницима научних скупова националног значаја и у монографијама са више аутора. Уз то је коаутор бројних наручених студија из области осветљења.

Као пројектант је учествовала у изради архитектонских пројеката, пројеката инсталација, као и пројеката осветљења у земљи и иностранству, а као коаутор на више домаћих и међународних конкурса са радовима који су добили награде или значајна признања. Добитник је награде за најбољег асистента на Архитектонском факултету Универзитета Јужне Калифорније (1991).

Предавања по позиву одржала је у Лиежу (Белгија, 2007, у организацији R-Tech, Schreder group) и Истанбулу (2008, у организацији Града Истанбула).

Представник је Српског комитета за осветљење у Групи 5: Спољно осветљење и друге апликације (Division 5: Exterior Lighting and Other Applications) Међународног комитета за осветљење, CIE (International Commission on Illumination).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djokic%2C+Lidija
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C4%90oki%C4%87%2C+Lidija