УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Одбрана и изложба

Студенти завршне године Мастер академских студија Архитектура и Интегрални урбанизам прошле недеље бранили су своје мастер радове на предметима Курс М9.2. – Пројекат и Курс МАСУ М4.3. – Мастер пројекат. Том приликом је организована изложба свих мастер радова, а фотографије можете погледати на званичној Facebook страници Универзитета у Београду – Архитектонског факултета.

Честитамо дипломираним Мастер инжењерима архитектуре и Мастер инжењерима урбанизма и регионалног развоја!

1314_M9_IMG_1840

Мастер пројекат МАСА

Израдом мастер пројекта у оквиру Модула М9 – Мастер пројекат студент дипломира. Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује сва стечена знања и вештине, показује да влада процесом истраживања, концептуализације, пројектовања и материјализације сложених урбанистичких, архитектонско-урбанистичких целина, као и другим темама (општим и у оквиру усмерења). Циљ мастер пројекта је увођење студента у висок степен самосталности у свим фазама пројекта. По правилу, теме мастер пројекта су синтезне, и захтевају примену широког спектра предходно стечених знања, вештина и компетенција.

Рад подразумева истраживање и дефинисање пројектног задатка (писану тезу), графички приказ, просторни приказ, и усмену јавну одбрану пред комисијом. Студенти мастер пројекат раде у менторском студију кога бирају према оквирно проблемски понуђеном програму. Менторски студио води један наставник, са сарадником. Студио има најмање 5 и највише 10 студената. Предвиђене су и обавезне консултације са наставницима из блиских области.

Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта после 21 недеље пред комисијом коју чине наставник и консултанти са других катедри и наставници из других студија. Оцена се дефинише на основу интегралне евалуације свих појединих аспеката пројекта.

1314_M9_IMG_1834

Ментори студија овогодишњих Мастер пројеката МАСА:

мр Петар Арсић, редовни професор
др Милан Глишић, редовни професор
др Владан Ђокић, редовни професор
др Лидија Ђокић, редовни професор
др Ева Ваништа Лазаревић, редовни професор
арх. Зоран Лазовић, редовни професор
арх. Владимир Лојаница, редовни професор
арх. Миодраг Мирковић, редовни професор
арх. Михаило Тимотијевић, редовни професор
др Драгана Васиљевић Томић , ванредни професор
арх. Александру Вуја, ванредни професор
мр Милан Вујовић, ванредни професор
арх. Милан Ђурић, ванредни професор
арх. Дејан Милетић, ванредни професор
арх. Дејан Миљковић, ванредни професор
арх. Борислав Петровић, ванредни професор
мр Александар Виденовић, доцент
др Ђорђе Стојановић, доцент
мр Будимир Судимац, доцент
арх. Небојша Фотирић, доцент
др Владимир Миленковић, доцент
арх. Весна Цагић Милошевић, доцент

1314_M9_IMG_1905

Мастер пројекат МАСУ

Циљ израде завршног Мастер рада на Курсу МАСУ М4.3. – Мастер пројекат је оспособљавање студената за примену интегралног приступа у истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја. Рад обухвата израду мастер тезе и мастер пројекта. Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање и резултује успостављањем теоретских и методолошких основа за појединачне завршне мастер пројекте. Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер тезом, у конкретном просторном и развојном контексту.

Заједнички тематски оквир задатка у изради Мастер тезе и пројекта за све студенте Мастер студија Интегрални урбанизам представља разрада приоритетних пројеката „Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца“.

Израда завршног Мастер рада организује се у оквиру званичне сарадње између Универзитета у Београду – Архитектонског факултета и GIZ пројекта „Унапређење управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“ коју спроводи AMBERO Consulting, представништво из Београда. Сарадња се одвија у оквиру реализације II фазе GIZ-овог пројекта и подразумева различите активности које омогућавају имплементацију резултата Пројекта GIZ-а у оквиру наставне активности Архитектонског факултета. GIZAMBERO је истовремено и један од носилаца израде „Стратегије интегралног урбаног развоја централне градске зоне Крагујевца“. Презентација овог документа је одржана на Архитектонском факултету 14.02.2014.године и представља иницијалну фазу рада на Мастер раду.

Рад на Мастер тези и пројекту прати Консултантски тим еминентних стручњака као представника институција од значаја за урбанизам у Србији, као што су: Министарство грађевинарства и урбанизма, Урбанистички Завод Београда, Инжењерска комора Србије, Дирекција за урбанизам Крагујевац, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, GIZAMBERO.

1314_M4_3_IMG_8422
Фото: Ратка Чолић

Ментори студија овогодишњих Мастер пројеката МАСУ:

др Александра Ступар, ванредни професор
арх. Зоран Ђукановић, доцент
мр Јелена Живковић, доцент
др Ксенија Лаловић, доцент
др Марија Маруна, доцент
мр Бисерка Митровић, доцент
мр Урош Радосављевић, доцент
Prof Dr Arnaldo Bibo Cecchini
Prof Dr Alessandro Plaisant

1314_M4_3_IMG_8469
Фото: Ратка Чолић