UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul 9 - Studio projekat 2 - arhitektonske konstrukcije Date: 12/10/2013 Ključne reči:

Obaveštenje za studente OAS Arhitektura 2013/14 (17.02.2014.)

Spiskovi studenata po salama za OASA Kurs 9. – Studio projekat 2 – Arhitektonske konstrukcije

Napomena: Studenti koji mogu da vežbaju predmet Studio projekat 2 – Arhitektonske konstrukcije, a nisu se prijavili, mogu da se prijave u studio prof. dr Ane Radivojević i studio doc. dr Aleksandra Rajčića u utorak, 18.02.2014. u 9.15 časova, kada će biti održano prvo vežbanje!

Modul 9 – Studio projekat 2 – arhitektonske konstrukcije

Plan rada

NAZIV PREDMETA:
MODUL 9 – Studio projekat 2 – arhitektonske konstrukcije:  Kurs 9. – Studio projekat 2 – arhitektonske konstrukcije

GODINA STUDIJA:
II godina – 4. semestar Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

BROJ KREDITA: 12 ESPB

TERMINI ODRŽAVANJA NASTAVE:
Utorak od 9.15 do 12.00 i petak od 12.15 do 16.00 časova.

TERMIN ODRŽAVANJA ISPITA:
U zajedničkom terminu za sve studije.

TERMINI ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA:
5. nedelja i 12. nedelja.

NAZIV PROJEKTNOG ZADATKA:
Izložbeni paviljon IT tehnologije

NASTAVNICI IZ OBLASTI ARHITEKTONSKIH KONSTRUKCIJA:
dr Ana Radivojević, vanredni profesor
dr Jelena Ivanović-Šekularac, vanredni profesor
dr Aleksandar Rajčić, docent
dr Jasna Čikić Tovarović, docent
arh. Dušan Ignjatović, docent
mr Budimir Sudimac, docent
arh. Zoran Stepanović, docent
arh. Dragan Marčetić, docent
mr Nataša Ćuković Ignjatović, docent
mr Ljiljana Đukanović, asistent

NASTAVNICI IZ OBLASTI STATIKE KONSTRUKCIJA:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor
dr Nenad Šekularac, vanredni profesor
dr Žikica Tekić, docent
dr Ruža Okrajnov Bajić, docent
mr Ljiljana Arsić Paljić, asistent
mr Aleksandra Nenadović, asistent
mr Dejan Vasović, asistent
mr Saša Đorđević, asistent
arh. Jefto Terzović, asistent
arh. Miodrag Grbić, asistent

NASTAVNICI IZ OBLASTI INSTALACIJA:
dr Lidija Đokić, redovni profesor
dr Milan Radojević, docent
dr Miloš Gašić, docent
dr Tatjana Jurenić, asistent

Uputstvo

CILJEVI I PRISTUP NASTAVI:
Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa projektovanjem kao celovitim procesom: od idejnog rešenja do glavnog projekta, sadržajem tehničke dokumentacije u svim fazama projektovanja, elementima statičkog proračuna, elementima projekta instalacija vodovoda i kanalizacije, kao i relevantnom regulativom iz ove oblasti.
Studenti kroz izradu projekta unapređuju stečena znanja, razvijaju veštinu kritičkog i kompleksnog pristupa u praktičnom području arhitektonskog projektovanja i osposobljavaju se za timski rad. Suština zadatka jeste simulacija procesa usaglašavanja različitih aspekata projektantskog pristupa u rešavanju određenog arhitektonskog problema, kao i kreiranje strukture prilagodljive promenama kroz njen životni ciklus. Zadatak ima za cilj i usaglašavanje i unapređivanje različitih ideja i koncepata među studentima u timu.

PROJEKTNI ZADATAK:
LOKACIJA I URBANISTIČKI PARAMETRI:
Na predmetnoj lokaciji (Blok 58 uz ulicu Jurija Gagarina na Novom Beogradu, poštujući zadatu građevinsku liniju definisanu urbanističkim uslovima, projektovati izložbeni paviljon IT tehnologije, ukupne bruto površine oko 800 m2. Predviđena spratnost objekta je maksimalno P+1.
Na slobodnom prostoru parcele, za potrebe zaposlenih i posetilaca objekta, obezbediti parking prostor po principu 1 parking mesto na 50 m2 objekta (15-20 parking mesta, od toga minumum 1 parking mesto za invalide).
Lokacija je opremljena odgovarajućom infrastrukturnom mrežom vodovoda, kanalizacije, elektroinstalacija i sistemom daljinskog grejanja.

FUNKCIJA
U zgradi se, u zavisnosti od konkretne organizacije i namene radnog prostora, predviđa rad do 50 zaposlenih.
Objekat se funkcionalno sastoji iz dva dela: administrativnog dela i izložbenog prostora.
Pristup administrativnom delu objekta projektovati tako da bude obezbeđeno nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom (pristupne rampe, hidraulični lift unutar objekta, prilagođeni sanitarni čvorovi). U ulaznom delu objekta predvideti informacioni punkt sa fizičkim i elektronskim obezbeđenjem objekta.
U poslovnom / upravnom delu objekta, obezbediti kancelarijski prostor za rad uprave, zaposlenih u administraciji, kao i tehničkog osoblja firme. Ovaj deo objekta organizovati na fleksibilan način koji bi omogućio različite načine organizovanja samog poslovnog prostora (pojedinačne kancelarije, pejzažni biro, kombinovano,…). U okviru kancelarijskog prostora predvideti manju salu za sastanke, odgovarajući sanitarni čvor i manju prostoriju za čišćenje, kao i kafe kuhinju.
Izložbeni prostor (oko 40% ukupne površine objekta):
Izložbeni prostor projektovati kao izložbeno-prodajni prostor. Halu povezati toplom vezom sa administrativnim delom objekta. Omogućiti nezavisan kolski pristup ovom delu zgrade za manja dostavna
vozila.

Tehničke prostorije
Objekat treba snabdeti odgovarajućim tehničkim prostorijama (podstanica grejanja, prostorija sa uređajem za neprekidno napajanje električnom energijom, klima komora) koje bi trebalo smestiti na odgovarajuće mesto u objektu u skladu sa uslovima komunalnih i tehničkih službi.

OBLIKOVANJE
Oblikovanjem i materijalizacijom treba obezbediti energetsku racionalnost/efikasnost kao i odgovarajuću vizuelnu prepoznatljivost objekta.

METOD IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava se odvija kroz izradu arhitektonsko-urbanističkog projekta. Nastava se realizuje kroz vežbe na projektu objekta na konkretnoj lokaciji. U studiju rade nastavnici iz oblasti arhitektonskih konstrukcija, statike konstrukcija i instalacija, koje čine tematski okvir zadatka.
Vežbe se izvode nedeljno u dva termina po četiri časa.
Studenti rade u grupama od najviše 3 studenta, s tim što je u fazi idejnog rešenja projekta rad individualan.
Na osnovu postavljenog projektnog zadatka i programa izrađuje se arhitektonsko-urbanistički projekat, kroz istraživanja i uporedne analize različitih prostorno-funkcionalnih, oblikovnih i tehničkih rešenja.
Poseban akcenat se daje arhitektonskom detalju.
Postupak izrade arhitektonsko-urbanističkog projekta podrazumeva i primenu različitih metoda prezentacije i vizuelizacije.

Interaktivni portfolio OASA 2013/14 kurseva - II godina

Sve informacije u vezi sa OASA 2013/14 kursevima – II godina:

Filter