УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 350

Ужа научна област:
архитектонске конструкције и физика зграда

Области истраживања:
енергетска ефикасност зграда

Александар Рајчић (1963) је завршио студије на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1989), где је магистрирао (1995, Истраживање метода пројектовања и провере термичких перформанси стамбеног објекта) и докторирао (2011, Методе пројектовања и симулације термичких мостова у архитектонским објектима).

У области архитектонског пројектовања и реализације има неколико ауторских и коауторских остварења, међу којима се истиче хотел Сплендид у Бечићима, Црна Гора (2006, са Ђорђевић, З. и Цвејић, И.).

Аутор је више софтвера за прорачун грађевинске физике и енергетске ефикасности зграда, мећу којима се истиче KnaufTerm2, који има преко 9200 регистрованих корисника, у Србији, Црној Гори, Македонији и Албанији.
Аутор је и on-line софтвера KnaufTerm Calculator, који се користи у Србији, Македонији, Бугарској, Шведској, Норвешкој, Данској и Финској.

Учесник је стручних пројеката од јавног интереса, где се пројекат Discovering energy под покровитељством Министарства за грађевинарство РС и GIZ (2012), у коме је био испуручилац софтвера KnaufTerm2 и ментор за обуку инжењера енергетске ефикасности. У пројекту Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – DILS радио је као консултант и пројектант елабората енергетске ефикасности за домове здравља у Србији (2013): Инђија, Рума, Вождовац, Гроцка, као и (2014) Бачки Петровац, Сомбор, Оџаци, Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Србобран, Темерин, Тител, Ириг, Сремска Митровица, Нови Београд, Суботица и Стара Пазова.

Аутор и коаутор је неколико научних и стручних радова.

Коаутор је следећих књига: Национална типологија стамбених зграда Србије, затим Атлас вишепородичних зграда Србије, затим Атлас породичних кућа Србије, и Национална типологија стамбених зграда Србије – Националне брошуре (све 2013, са Јовановић Поповић, М., Игњатовић, Д., Радивојевић, А., Ђукановић, Љ., Ћуковић-Игњатовић, Н., Недић, М.)
Коаутор је књиге Кровови Београда – реално решење (2014, са Живковић, З., и Кузмановић А.)

www.arhitekturaienergija.com