УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Продекан за финансије и сарадњу са привредом,
Редовни професор

Департман за Архитектонске технологије

Број кабинета: 243

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
енергетска ефикасност згрда, термографија у архитектури, зелена и биоклиматска архитектура 

Душан Игњатовић (1969) је завршио Архитектонски факултет Универзитета у Београду 1996 као студент генерације. редовни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, гостујући професор на Факултету Техничких Наука у Косовској Митровици. Раније гостујући професор на Архитектонском факултету у Подгорици (2009-10).

Његов професионални и научни интереси су везани за пројектовање, енергетску ефикасност, зелену архитектуру и обнову зграда. Носилац је лиценце за пројекотвање (2003), Термовизијско снимање ITC Ниво 1 (2006), Сертификацију зелених зграда LEED GA (2010) и Енергетску ефикасности – нулта лиценца (2012).

Као експерт и истраживач укључен је у бројне научне и професионалне активности. Учесник је ERASMUS + KLABS пројекта (2015-2018) као истраживач, IEE EPISCOPE пројекта (2013-2016) као истраживач. Такође је учествовао у својсву истраживача и координатора националног тима у IEE TABULA пројекту (2009-2012) и већем броју пројеката у кооперацији са GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit): Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, catalogue of energy efficiency improvement modes (Phase A 2010, Phase B 2011, Phase C 2012-2013), Serbian Residential Building Typology (2011-2013).

Остварује учешће у националним интерцисциплинараним истраживачким програмима: Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања (2011-2014) и Интеграција система звучне заштите у зградама у контексту одрживог становаања, (2011-2016) а раније: Систем двоструких фасада као фактор енергетске ефикасности објеката (2003-2006) и Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре (2002-2005).

Аутор је већег броја публикација и поглавља у монографијама од којих се издвајају националне монографије: Видети енергију (са М. Јовановић Поповић, 2011), Атлас породичних кућа Србије (са групом аутора, 2012), Атлас вишепородичних зграда Србије (са групом аутора, 2013), Национална типоллогија стамбених зграда Србије (са групом аутора, 2013), Use-Re-Use: New Belgrade (публикација презентирана на Венецијанском Бијеналу, 2014). Он је аутор већег броја радова у интернационалним и националним часопоисима, редова презентираних на конгресима и штампаних у зборницима, у земљи и иностранству.

Учесник је великог броја професионалних курсева, радионица, симпозијума у својсвту позваног предвача из области Енергетске ефиксасности и типологије зграда, у земљи и иностранству.

Он је пројектовао већи број зграда (27 реализованих) разноврсних прогама у различитим културним и климатским окружењима (Габон, Екваторијална Гвинеја, Србија, Црна Гора, Русија, Грчка). Учесних је више од 24 групних изиложби са интернационалном селекцијом и 3 аутроске изложбе. Учесник је вликог броја националних и интернационалних архитектонских конкурса на којим а је остварио већи број награда и признања.

http://nekolikoarhitekata.com/

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ignjatovi%C4%87%2C+Du%C5%A1an