УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 350

Ужа научна област:
aрхитектонске конструкције

Области истраживања:
aрхитектонске конструкције; примена дрвета у савременој архитектури

Јелена Ивановић-Шекуларац (1966) дипломирала је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1990). Проглашена је за студента генерације београдског Универзитета школске 1989/90. године. Београдски Универзитет награђује је наградом из фонда Сестре Булајић за најбољи дипломски рад на Архитектонском факултету за школску 1990/91. годину. Магистрирала је (1999) и докторирала (2010) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, запослена је прво у звању асистента-приправника (1994), потом асистента, доцента и ванредног професора. Редовни је професор од 2017. године.

Руководилац је Департмана за архитектонске технологије од школске 2018/19. године.

Била је стипендиста је ÖАD, Аустријског академског удружења, Министарства за науку, Владе Аустрије, и боравила је на Институту за металне и дрвене конструкције, Грађевинског и Архитектонског факултета, Универзитета у Инсбруку (1997).

Аутор је већег броја радова објављених у водећим научним часописима међународног значаја и научним часописима националног значаја.

Аутор је научне монографије Предшколске установе и комфор, Библиотека ACADEMIA, Задужбина Андрејевић, Београд (2000).

Аутор је уџбеника Дрво у савременој архитектури, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд (2017).

Учесник је великог броја међународних и домаћих научних скупова на којима је излагала своје радове.

Бави се научним истраживањем и учесник је Научно истраживачких пројеката.

Аутор је већег броја изведених архитектонских објеката у земљи и иностранству.

Поседује пројектантску лиценцу 300 Инжењерске коморе Србије за овлашћеног инжењера архитектуре (2003).

Удата је, мајка две одрасле кћерке.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovic-Sekularac%2C+Jelena
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovi%C4%87+%C5%A0ekularac%2C+Jelena
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ivanovi%C4%87-%C5%A0ekularac%2C+Jelena