УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за Архитектонске технологије

Број кабинета: 247

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
армиранобетонске конструкције, технологија бетона, самозбијајући бетони, бетони високих перформанси

Ружа Окрајнов–Бајић је дипломирала на Грађевинском факултету Универзитета у Београду 1985. године, на одсеку за Бетонске конструкције. На истом факултету је магистрирала 1992. и докторирала 2009. године.

На Архитектонском факултету је запослена у звању асистента приправника 1986. године на катедри за Статику конструкција. Изабрана је у звање асистента 1992., а у звање доцента 2010.

Фокус њених научних истраживања је област технологије бетона, самозбијајућих бетона и бетона високих перформанси. Публиковала је радове у часописима и зборницима конгреса и семинара.

Њено професионално ангажовање је усмерено на пројектовање армиранобетонских конструкција. Учествовала је у изради идејних и главних пројеката.

Аутор је уџбеника: Збирка урађених испитних задатака из Бетонских конструкција и Практикум за вежбе из бетонских конструкција.