УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 304

Ужа научна област:
технологија грађења, инсталације и менаџмент

Области истраживања:
инсталације у архитектури; архитектонско пројектовање;
одржавање објеката и управљање (facility management)

Милан Радојевић, рођен у Београду (1965) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1992), магистрирао (1998) и докторирао (2011) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету.

Основао је (изборни) предмет Одржавање објеката и управљање на Архитектонском факултету у Београду (2012), који доприноси вредности укупног курикулума Архитектонског факултета.

Од 2005. године учествује у научним пројектима из области архитектуре, инсталација и одржавања објеката, а резултати истраживања су објављени у часописима са SCI листе, у часописима националног и међународног значаја, као и у зборницима научних и стручних скупова и у монографијама са више аутора.

Као пројектант учествовао је у изради већег броја архитектонских пројеката, конкурсних радова и пројеката инсталација, у земљи и иностранству, од којих су многи изведени.