УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 304

Ужа научна област:
технологија грађења, инсталације и менаџмент

Области истраживања:
Технологија грађења; управљање техничком документацијом и пројектима у архитектури; калкулације и процене трошкова грађења, инвестиционе студије;  управљање, одржавање и обнова архитектонских објеката

Др Татјана Јуренић (1968), након дипломирања на Архитектонском факултету у Београду (1995), на истом факултету завршила je постдипломске студије и одбранила магистарску тезу  Анализа инсталационих мрежа у колективним стамбеним зградама са аспекта измењених власничких односа (2001). Докторирала је на Архитектонском факултету у Београду са темом докторске дисертације Модел класификације елемената архитектонских објеката у техничкој документацији – формирање и примена (2013).

На Архитектонском факултету у Београду запослена од 1996. године, прво у звању асистента-приправника, потом асистента. У звање доцента изабрана je 2014. године.

Руководилац је на предметима: Организација грађења и основе менаџмента, Стручна пракса и Регулатива на Основним и Интегрисаним академским студијама Архитектура, као  и  Студио М03 – АТ  и Стручна пракса – МАСА АТ на Мастер студијама Архитектура, усмерење Архитектонске технологије.

Научно-истраживачки и стручни рад карактерише разноврсност тема којима са бави, али се највећи део њеног рада и приступ који има у свом укупном професионалном раду односи на ужу научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент.

Учесник је у научним пројектима Министарства науке, НИП 6518 Менаџмент урбане обнове и регенерације регија, подпројекат Стандардизација процеса и радова у  високоградњи (2005-2009) и НИП 36038, Развој методе израде пројектне и извођачке документације инсталационих мрежа у зградама компатибилне са БИМ процесом и релевантним стандардима (2011-2021).

Аутор је и коаутор научних и стручних радова, објављених у научним часописима међународног значаја и зборницима радова са међународних и домаћих научних и стручних скупова, као и учесник у изради неколико стручних студија.

У стручном раду истиче се неколико десетина буџетских анализа, процена вредности и инвестиционих студија, значајан број пројеката водовода и канализације, као и неколико конкурсних, идејних и главних архитектонских пројеката и реализација, у својству сарадника, коаутора и аутора.

Члан је Инжењерске коморе Србије са лиценцом одговорног пројектанта од 2006.године.

Члан је организационог одбора  Научно-стручног симпозијума  Инсталације & Архитектура, који се одржава од 2010.г. на Архитектонском факултету у Београду.

Члан је комисије КС У059 – Зграде и инжењерско грађевински објекти Института за стандардизацију Србије, као представник Архитектонског факултета, од 2016. године.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Jureni%C4%87%2C+Tatjana
https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Jureni%C4%87%2C+Tatjana+S.