УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 304

Ужа научна област:
технологија грађења, инсталације и менаџмент

Области истраживања:
технологија извођења објеката;
управљање техничком документацијом и пројектима у архитектури;
калкулације и процене трошкова грађења, инвестиционе студије;
управљање, одржавање и обнова архитектонских објеката

Др Татјана Јуренић (1968) је након дипломирања на Архитектонском факултету у Београду (1995), на истом факултету завршила постдипломске студије и одбранила магистарску тезу Анализа инсталационих мрежа у колективним стамбеним зградама са аспекта измењених власничких односа (2001). Докторирала је на Архитектонском факултету у Београду са темом докторске дисертације Модел класификације елемената архитектонских објеката у техничкој документацији – формирање и примена (2013).

Запослена је на Архитектонском факултету у Београду од 1996. године и учествује у настави на предметима: Организација грађења и основе менаџмента, Инсталације, Студио пројекат 2, и Стручна пракса на ОАС и Студио – усмерење АТ М6.1 на ДАС.

Научно-истраживачки и стручни рад карактерише разноврсност тема којима са бави, али се највећи део њеног рада и приступ који има у свом укупном професионалном раду односи на научну област Технологија грађења, инсталације и менаџмент.

Учесник је у научним пројектима Министарства науке, НИП 6518 Менаџмент урбане обнове и регенерације регија, подпројекат Стандардизација процеса и радова у високоградњи (2005-2009) и НИП 36038, Развој методе израде пројектне и извођачке документације инсталационих мрежа у зградама компатибилне са БИМ процесом и релевантним стандардима (2011-2014). Аутор је и коаутор више научних радова излаганих и објављених на међународним и домаћим конференцијама , као и учесник у изради неколико стручних студија.

У стручном раду истиче се неколико десетина буџетских анализа, процена вредности и инвестиционих студија, значајан број пројеката водовода и канализације, као и неколико урађених конкурсних, идејних и главних архитектонских пројеката и реализација, у својству сарадника, коаутора и аутора.

Члан је Инжењерске коморе Србије са лиценцом одговорног пројектанта од 2006.

Члан је организационог одбора Научно-стручног симпозијума Инсталације & Архитектура, који се одржава годишње од 2010.г. на Архитектонском факултету у Београду.