УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за Архитектонске технологије

Број кабинета: 347

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
пројектовање и прорачун конструкција (поготово у дрвету), обликовање и оптимизација конструкција, практичне примене теоријских знања и програмирање у наведеним областима

Саша Ђорђевић (1968), дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1993), а на истом факултету је уписао и постдипломске студије на смеру Конструктивни системи у архитектури. Примљен је на место асистента приправника (2003), а магистрира (2010) са темом Обликовање функционалних елемената кровова са поткровљем у систему ЛКВ, чиме стиче звање асистента.

Један је од аутора уџбеника Савремени системи дрвених конструкција, као и више радова у међународним и домаћим научним часописима и у зборницима научних и стручних скупова. Такође, аутор је неколико софтвера за пројектовање и прорачун конструкција.

Одговорни је пројектант већег броја архитектонских објеката и конструкција архитектонских објеката у земљи и иностранству, од којих су највеће распона 50 м.

Члан је Инжењерске коморе Србије, поседује лиценце 300 (Одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређење слободних простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације), 301 (Одговорни пројектант конструкција објеката високоградње) и 401 (Одговорни извођач радова архитектонско-грађевинских конструкција и грађевинско-занатских радова на објектима високоградње).