УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 350а

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
материјали и технике грађења; грађевинска физика;
проблеми и принципи одрживе архитектуре

Ана Радивојевић (1963) је, након завршених студија (1987), магистрирала (1998) и докторирала (2003) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. У склопу свог професионалног усавршавања похађала је неколико специјализованих курсева међу којима се издвајају The First International Course on the Conservation of Ancient Masonry in Byzantine Architecture – CAMBA у Солуну (1998) и The pilot course Sharing Conservation Science: vers un langage commun, у Паризу (2001). Током 2002. године, у склопу израде докторске дисертације, студијски борави на Аристотеловом универзитету у Солуну. У свом истраживачком и професионалном раду равноправно се бави проблемима савремене архитектуре и градитељског наслеђа.

Професионално ангажовање започела је у ХК Енергопројект, МДД Урбанизам и архитектура (1988-1993), а од школске 1993/94. године ради на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Као гостујући професор предавала је на Архитектонском факултету у Подгорици.

Од 2002. године учествује на већем броју домаћих научних пројеката, као и два међународно подржана: пилот пројекат Енергетска обнова и надградња стамбеног објекта у Цвијићевој улици у Београду, (Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Министарство урбанизма и грађевина Републике Србије и фондација BIF Building Improvement Foundation – VELUX, 2002-2004), и Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock, (Универзитет у Београду – Архитектонски факултет и GIZ, 2010-2013).

Аутор је бројних радова објављених у домаћим и међународним научним часописима, зборницима са конференција, као и поглавља у научним монографијама. Од публикованих монографија издвајају се Конструкције и технике грађења античког Рима (2004), Атлас породичних кућа Србије (са групом аутора, 2012), Атлас вишепородичних зграда Србије (са групом аутора, 2013) и Национална типологија стамбених зграда Србије (са групом аутора, 2013).

Члан је Инжењерске коморе Србије, Савеза архитеката Србије, Друштва конзерватора Србије и ICOMOS Serbia.