УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 350а

Ужа научна област:
архитектонске конструкције

Области истраживања:
материјали и технике грађења; грађевинска физика;
проблеми и принципи одрживе архитектуре

Ана Радивојевић (1963) је, након завршених студија (1987), магистрирала (1998) и докторирала (2003) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. У склопу свог професионалног усавршавања похађала је неколико специјализованих курсева међу којима се издвајају The First International Course on the Conservation of Ancient Masonry in Byzantine ArchitectureCAMBA u Solunu, (1998)и The pilot course Sharing Conservation Science: vers un langage commun, у Паризу (2001). Током 2002. године, у склопу израде докторске дисертације, студијски борави на Аристотеловом универзитету у Солуну.

 

У свом истраживачком и професионалном раду бави се темама усмереним ка проблемима одрживости зграда, подједнако третирајући савремену архитектуру и архитектонско наслеђе. Фокус истраживања је на грађевинским материјалима и грађевинској физици, уз посебно интересовање за традиционалне грађевинске материјале, историјске конструкције и технике грађења.

Професионално ангажовање започела је у ХК Енергопројект, МДД Урбанизам и архитектура (1988-1993), а од школске 1993-94 године ради на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Као гостујући професор предавала је на Архитектонском факултету у Подгорици. Учествовала је као предавач по позиву на неколико међународних и националних семинара, конференција и курсева.

 

До сада је учествовала на већем броју националних и међународних научних пројеката, међу којима се издвајају: Energy Efficiency of Buildings – Assessment of Energy Performances of the Serbian Building Stock, (Архитектонски факултет Универзитета у Београду и ГИЗ, 2010-2013), затим ERASMUS + пројекат KLABS – Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments, (2015-2018), као и ERASMUS + пројекат стратешког партнерства HERSUS Enhancing of Heritage Awareness and Sustainability of Built Environment in Architectural and Urban Design Higher Education, (2020-2023).

 

Аутор је бројних радова објављених у домаћим и међународним научним часописима, зборницима са конференција, као и монографија и поглавља у научним монографијама. Од публикованих радова издвајају се монографије: Конструкције и технике грађења античког Рима (2004), Атлас породичних кућа Србије (са групом аутора, 2012), Атлас вишепородичних зграда Србије (са групом аутора, 2013), и Национална типологија стамбених зграда Србије (са групом аутора, 2013), Опеке у касној антици – Записи у материјалу (2018), као и поглавља у монографијама: “Sustainability and the material aspect of traditional residential buildings in Serbia” (са М.Ротер-Благојевић и Љ.Ђукановић), у оквиру Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built Environment (2017), “Material aspect of energy performance and thermal comfort in buildings“ (са Љ.Ђукановић) у оквиру Book 4 Energy: Resources and Building Performance of KLABS book series (2018) и “Approach to design for resilience to climate change“ (са С.Косановић и Б.Фолић) у оквиру Book 5 Approaches, Methods and Tools for Sustainable and Resilient Building Design of KLABS book series (2018).

 

Члан је Инжењерске коморе Србије, Савеза архитеката Србије, Друштва конзерватора Србије и ICOMOS, Србија.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Radivojevi%C4%87%2C+Ana