УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 347а

Ужа научна област:
aрхитектонскo конструктерство

Области истраживања:
aрхитектонско инжењерство; пројектовање и прорачун дрвених конструкција, реконструкција и санација архитектонских објеката; реконструкција споменичке баштине

Ненад Шекуларац (1966) дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1990), магистрирао (1998) и докторирао (2010) на овом факултету.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, запослен је прво у звању асистента-приправника (1990), потом асистента и касније доцента. Ванредни је професор од 2012. године. Редовни је професор од 2020. године.

Био је стипендиста ÖАD, Аустријског академског удружења, Министарства за науку, Владе Аустрије, и боравио је на Институту за металне и дрвене конструкције, Грађевинског и Архитектонског факултета, Универзитета у Инсбруку (1997 и 1998).

Аутор је уџбеника и практикума за ужу научну област Архитектонско конструктерство.

Аутор је већег броја радова објављених у водећим научним часописима међународног значаја и научним часописима националног значаја.

Учесник је великог броја међународних и домаћих научних скупова на којима је излагао своје радове.

Бави се научним истраживањем и учесник је више Научно истраживачких пројеката.

Аутор је пројеката конструкција великог броја изведених архитектонских објеката у земљи и иностранству.

Члан је Инжењерске коморе Србије и поседује следеће лиценце 301, 400 и 401, члан је Друштва конзерватора Србије и члан је ICOMOS-а.

Ангажован је на обнови манастира Хиландар, на Светој Гори, од 2004. године, као одговорни пројектант конструкције и одговорни извођач радова. Члан је Стручног савета за обнову Светог манастира Хиландара.

Добитник је следећих награда за допринос у развоју образовања и науке: Сребрна медаља Ректората универзитета уметности у Београду за 2017. годину и Златна мистрија за 2017. годину, признање Друштва конзерватора Србије.

Ожењен је, отац две одрасле кћерке.