УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 347а

Ужа научна област:
aрхитектонскo конструктерство и конструктивни системи

Области истраживања:
aрхитектонско инжењерство; пројектовање и прорачун дрвених конструкција, реконструкција и санација архитектонских објеката; реконструкција споменичке баштине

Ненад Шекуларац (1966) дипломирао је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1990), магистрирао (1997) и докторирао (2010) на овом факултету.

На Архитектонском факултету Универзитета у Београду, запослен је прво у звању асистента-приправника (1990), потом асистента, доцента и касније ванредног професора. Редовни професор је од 2020. године.

Био је стипендиста је ÖАD, Аустријског академског удружења, Министарства за науку, Владе Аустрије, и боравио је на Институту за металне и дрвене конструкције, Грађевинског и Архитектонског факултета, Универзитета у Инсбруку (1997 и 1998).

Аутор је већег броја радова објављених у водећим научним часописима међународног значаја и научним часописима националног значаја.

Аутор је уџбеника Дрвени решеткасти носачи ‒ пројектовање, прорачун и извођење кровних конструкцијa, Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Београд (2017).

Аутор је већег броја поглавља у књигама и научним монографијама.

Учесник је великог броја међународних и домаћих научних скупова на којима је излагао своје радове.

Бави се научним истраживањем и учесник је више Научно истраживачких пројеката.

Аутор је пројеката конструкција великог броја изведених архитектонских објеката у земљи и иностранству.

Поседује лиценцу 301 Инжењерске коморе Србије за Одговорног пројектант конструкција објеката високоградње и  Одговорног пројектант архитектонских пројеката (2004) и лиценцу 400 Инжењерске коморе Србије за Одговорни извођач радова објеката високоградње (2004).

Ангажован је на обнови манастира Хиландар, на Светој Гори, од 2004. године, као одговорни пројектант конструкције и одговорни извођач радова. Члан је Стручног савета за обнову Светог манастира Хиландара.

Ожењен је, отац две одрасле кћерке.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=%C5%A0ekularac%2C+Nenad