УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 346

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
пројектовање конструкција, одрживо архитектонско конструктерство, архитектонско пројектовање

Александра Ненадовић (1971) дипломира 1996. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, где похађа и последипломске студије, на курсу Конструктивни системи у архитектури и магистрира (2004) са темом Прилог анализи понашања кабловских купола тенсегрити типа, а затим и докторира (2014) са темом Интегрисано пројектовање конструктивних система заснованих на примени фероцемента.

Након запошљавања на Архитектонском факултету, као лице обдарено за научно-истраживачки и уметнички рад (1996), асистент приправник (1998), асистент (2004) и као доцент (2014), ангажована је на конципирању и реализацији бројних наставних планова и предмета из уже научне, односно уметничке области Архитектонско конструктерство, а примарно на предмету Механика и отпорност материјала.

Учествује у два пројекта из програма основних истраживања и у два пројекта из програма технолошког развоја. Учествује и у конципирању пројекта из програма технолошког развоја под називом Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија (2011-2015).

Аутор је научних радова, објављених у научним часописима међународног значаја и зборницима радова са међународних научних скупова, као и поглавља у монографијама.

Перманентно се стручно усавршава у оквиру области архитектонског конструктерства и архитектонског пројектовања, кроз израду стручних и стручно-уметничких радова.

У својству аутора осваја две прве, једну другу и једну трећу награду на архитектонско-урбанистичким конкурсима, као и два пласмана у ужи избор за награду.

Aутор je већег броја реализованих архитектонских објеката, од којих су три публикована у вишејезичним публикацијама. Учествује на бројним изложбама архитектонских остварења.

Члан је Инжењерске коморе Србије (лиценце 300 и 301).