УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 304

Ужа научна област:
технологија грађења, инсталације и менаџмент

Области истраживања:
управљање пројектима у архитектури

Милош Гашић је рођен у Београду, 28. јуна 1969. године, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду 1995. Од 1996-1998. године био је ангажован преко Тржишта рада Републике Србије на Архитектонском факултету, на Катедри за архитектонску материјализацију, као лице обдарено за научноистраживачки рад. Од 1998. запослен је на Архитектонском факултету у звању асистента приправника, а од 2003. у звању асистента. Магистрирао је на истом факултету 2002. године са магистарском тезом Управљање израдом пројектног задатка у архитектонским пројектима.

Докторску дисертацију под насловом Примена вредносног инжењеринга у фази архитектонског програмирања одбранио је 2011. године на Архитектонском факултету у Београду. У звање доцента изабран је 2012. године. Учествује у изради архитектонских пројеката, стручних студија, пројеката хидроинсталација, калкулативних елабората, самостално и као сарадник у тиму чланова кабинета за инсталације и реализацију архитектонских објеката.

Аутор је већег броја пројеката у земљи и иностранству, од којих су многи изведени. Милош Гашић је аутор и коаутор више научних радова објављених у монографијама и зборницима радова са међународних и националних научних скупова. Активно говори и пише енглески и немачки језик, а служи се француским и руским.