УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 348а

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
конструктивни системи, просторне структуре, неконвенционалне структуре, геометријско моделовање, нумеричка анализа и дијагностика структура применом МКЕ, оптимизација конструктивних система

Миодраг Несторовић (1952) је, након завршених студија на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1976), магистрирао на Грађевинском факултету Универзитета у Београду (1984) и докторирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (1990). Гостујући је професор на Архитектонском факултету у Подгорици (2005-2011). 2012. био је предавач на предмету Advanced Construction and Civil Engineering Technology на Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) на Малти.

Професионално ангажовање усмерено је ка научним и стручним пројектима из наведених области истраживања. Као експерт из области конструктивних система и просторних структура био је руководилац пројеката Технолошког развоја Министарства образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије: SGR4.05.0110.A. (2001-2004); 101720 (2001-2005); ТР6509а (2005-2007); ТР16009 (2008-2011); ТР36008 (2011-2015).

Контакти са другим универзитетима: University of Surrey, Guildford, UK, Prof. Makowski; координатор Споразума о сарадњи између Универзитета у Београду и National Academy of Nature Preserving and resort Construction, из Симферопоља, Украина (2011-2014).

Објавио је више књига и публикација: Интегрално затегнути (Тенсегрити) конструктивни системи I и II, бр.4 и бр.10 (1994); Конструктивни системи, принципи конструисања и обликовања (2000). Аутор је већег броја научних радова објављених у националним и међународним часописима и зборницима конференција. Од 2013. члан је редакционог одбора часописа Изградња.

Аутор је патентних решења: Демонтажна чворна веза за интегрално затегнуте (тенсегрити) конструктивне системе бр.46545 (1997); Интегрално затегнута купола са безмоментном контуром бр.50181 (1998).

Добитник је бројних награда и признања од којих је најзначајнија Награда града Београда за 2008 (2009).

Aутор и организатор (са академиком Ђ. Злоковићем) је изложби: 20, 30, 40 и 50 година предмета Конструктивни системи и Просторне структуре (Студентски културни центар 1983, Музеј примењених уметности 1993, 2003, 2013).

Члан је Скупштине Инжењерске коморе Србије (oд 2012), Извршног одбора матичне секције пројектаната (од 2015) и Комисије за континуирано професионално усавршавање чланова Инжењерске коморе Србије и примену међународних уговора (од 2012). Руководилац је Департмана за архитектонске технологије (од 2015).