УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 347

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
дрвене конструкције; спојна средства у дрвеним конструкцијама

Жикица Текић, дипломирани инжењер архитектуре, рођен је 1967. године у Бијељини (Република Српска). Дипломирао је 1993. године, магистрирао 2001. године и докторирао 2005. године, на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Професионалну каријеру је започео 1994. године у ЛКВ Центру из Београда. На Архитектонском факултету је запослен од 1995. године. 2006. године је изабран у звање доцента, 2011. године је реизабран у звање доцента, а 2015. године је изабран у звање ванредног професора.

Аутор је уџбеника Савремени системи дрвених конструкција, научне монографије Обликовање функционалних елемената кровних дрвених структура у систему ЛКВ – програмски пакет и научне монографије Савремени концепти примене металних конектера у системима дрвених структура. Аутор је више научних и стручних радова, презентованих на научним и стручним скуповима, и објављених у домаћим и међународним часописима.

Радио је као истраживач на пројектима Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије. Научно-истраживачки рад је усмерен на експериментално испитивање носивости веза дрвених штапова остварених металним конектерима. Област посебног интересовања су структуре од дрвета: систем лаких кровних везача и лепљено ламелирано дрво.

Аутор је неколико стручних експертиза. Израдио је више пројеката конструкција у бетону, дрвету и челику, од којих је више од 200 реализовано. Аутор је неколико софтвера из области пројектовања и прорачуна конструкција објеката високоградње.

Члан је Инжењерске коморе Србије, и поседује лиценце 300 и 301. Ожењен је и има два сина.