УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 215

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
архитектонске конструкције

Зорaн Степановић (1956) након завршетка студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (1989) и ангажовања у својству асистента-спољњег сарадника на предметима Архитектонске конструкције 1, 2, 3, Синтезни рад и Префабрикације (1989/1990), започиње рад на Архитектонском факултету у Београду као асистент приправник на истим предметима на Катедри за архитектонску материјализацију простора (1990). Од 1998. године ради у звању стручног сарадника на Катедри за архитектонске конструкције, технологију грађења и еколошки инжињеринг, а од 2005. године на истој Катедри ради у звању самосталног стручног сарадника. Као сарадник у настави ради и на Грађевинском факултету Универзитета у Београду на предметима Техничко цртање и Зградарство (2001/2002. и 2003/2004). Изабран је у звање доцента на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету за ужу научну, односно уметничку област Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда (2012).

Професиналну активност је започео још у току студија као сарадник на више пројеката, да би након завршених студија, паралелно са радом у настави, учествовао у изради неколико архитектонско-урбанистичких пројеката у својству сарадника. Посебно се истиче његов професионални рад у својству коаутора неколико главних и идејних архитектонских пројеката међу којима су најзначајнији: стамбено-пословни објекат у улици Бегејска, Објекат Ц (1998-2000); хотелско-апартманског насеља Сунчана падина на Златибору (2001); стамбено-пословног објекта у улици Страхињића Бана бр. 21 (1998-2000); стамбено-пословног објекта у улици Пожешка бр. 56-58 (1998-2001).

Аутор је монографије Успостављање идентитета простора у архитектури кроз однос концепта целине и њених појединих елемената (2012).