UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Studenti slušaju izlaganje vodiča u Smederevskoj tvrđavi (Foto: J. Marić)

Interreg_DANUrB_logo

Grupa od 25 studenata sa IV i V godine Integrisanih akademskih studija arhitekture i nastavno osoblje sa predmeta IASA-48061: STUDIO M06 Urbanizam – PROJEKAT 2018/19 na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, učestvovala je 26. februara 2019. godine na trećoj DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend nacionalnoj studentskoj radionici u Smederevu.

Ovo je bila jednodnevna terenska radionica. Svi učesnici iz Beograda su posetili nekoliko važnih mesta u Smederevu i susreli se sa lokalnim stejkholderima, sa kojima su započeli poslednju fazu DANUrB istraživanja oko strateškog razvoja grada.

Tokom ove radionice, studenti i njihovi mentori su posetili gradsku kuću, gde je bila uvodna diskusija o strateškim projektima grada, Narodni muzej u Smederevu, Smederevsku tvrđavu, staro gradsko jezgro i turistički lokalitet “Želvoz” u zapadnom naselju Jugovo kao područje potencijalne urbane regeneracije.

Rukovodioci predmeta:
dr Eva Vaništa Lazarević, profesor i dr Aleksandra Đukić, vanredni profesor
Saradnici:
Jelena Marić, asistent, i dr Branislav Antonić, asistent.

DANUrB_Treca_nacionalna_radionica_u_Smederevu_01_opt

Studenti i nastavno osoblje fakulteta ispred Smederevske tvrđave (Foto: B. Antonić)
+ kliknuti za uvećanje!

DANUrB_Treca_nacionalna_radionica_u_Smederevu_02_opt

Studenti u pripremama za merenje prostorne sintakse (Foto: B. Antonić)

Projekt: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend

DANUrB – DANube Urban Brand – Izgradnja regionalne mreže kroz turizam i obrazovanje radi jačanja „dunavskog“ kulturnog identiteta i solidarnosti

Kulturna mreža ima za cilj da ojača regionalni kulturni identitet Podunavlja i stvori zajednički brend kroz negovanje prekogranične kulturne veze između naselja duž Dunava i kroz istraživanje neiskorišćenih ili skrivenih resursa kulturnog i društvenog kapitala u nameni boljeg privrednog i kulturnog boljitka. Glavni cilj projekta je stvaranje sveobuhvatne prostorno-kulturne mreže, „Dunavske kulturne promenade“, koja bi povezala sve zajednice duž reke, ujedinjujući ih u jednu turističku destinaciju kao brend, nudeći tematske turističke puteve i razvijajući mogućnosti koje mogu povećati broj posetilaca i produžiti njihov boravak u ovom području.

Učesnici na projektu – važni univerziteti, istraživačko-razvojni centri, lokalne samouprave, nevladine organizacije u oblasti kulture, turističke organizacije i privredna društva – će kreirati mrežu i zajedničku platformu za rad na kulturnoj i turističkoj strategiji da bi dokazale da urbano brendiranje Podunavlja može istovremeno doneti i društveni i privredni boljitak.

DANUrB_Treca_nacionalna_radionica_u_Smederevu_03_opt

Zvaničan sastanak sa Vladislavom Živanović Ristović, glavnim urbanistom grada Smedereva u gradskoj kući (Foto: B. Antonić)

DANUrB_Treca_nacionalna_radionica_u_Smederevu_04_opt

Studenti u Narodnom muzeju u Smederevu (Foto: B. Antonić)

DANUrB_Treca_nacionalna_radionica_u_Smederevu_06_opt

Obilazak istraživačkog poligona, sportskog kompleksa na Jugovu u zapadnom delu Smedereva (Foto: J. Marić)

DANUrB_Treca_nacionalna_radionica_u_Smederevu_07_opt

Obilazak istraživačkog poligona, sportskog kompleksa na Jugovu u zapadnom delu Smedereva (Foto: J. Marić)
0