УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за урбанизам

Број кабинета: 253

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања, мали и средњи градови

Др Бранислав М. Антонић (1983) је асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао (2008) и докторирао (2018). Пре асистентског звања радио је на факултету као истраживач (2012-17).

 

Стручно ангажовање је везано за поље урбанизма, са нагласком на урбанистичко планирање, урбанистичку димензију становања и развој малих и средњих градова. Као сарадник Истраживачко-пословног центра Архитектонског факултета учествовао је у изради великог броја докумената у области урбанистичког (24) и просторног планирања (9), урбанистичких студија (4), као и урбанистичког (3) и архитектонског пројектовања (2). Учествовао је у уређењу више домаћих и међународних научних и стручних скупова, радионица и стручних изложби. Поред тога, члан је неколико међународних и домаћих струковних удружења у области урбанизма.

 

Научни допринос: Редовни је учесник на међународним и домаћим научним скуповима, где је од 2012. године излагао и објавио више од 60 научних радова. Поред тога,  у научном опусу има 6 чланака у часописима на SCI листи и више објављених поглавља у монографијама међународног значаја.

 

Награде и признања: Добитник је неколико награда и признања у области урбанизма које је добио као члан тима за израду плана или студије, као и награде за међународни научно-истраживачки пројекат и награде за најбоље објављено поглавље у монографији за годишњи опус реномиране издавачке куће. Поред тога, награде су добијали и студенти на предметима где је он био члан менторског тима.

 

Међународни научно-истраживачки пројекти и мреже:

 

  1. DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage – DANUrB+ / 2020-22 / INTERREG EU Danube Transnational Programme / communication manager & researcher.
  2. CREATIVE DANUBE: Innovative Teaching for Inclusive Development in Small and Medium-Sized Danubian Cities / 2019-2022 / Erasmus+ KA203 Cooperation Programme / communication manager & researcher.
  3. CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society / 2020- / CEEPUS Programme / technical secretary of the network.
  4. CA18204 Dynamics of Placemaking and Digitization in Europe´s Cities / 2019-2023 / COST EU Action / MC Substitute.
  5. Comprehensive Urban Governance Project / 2019-2020 / SlovakAid Programme / junior researcher.
  6. DANube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity – DANUrB / 2017-19 / INTERREG EU Danube Transnational Programme / communication manager & researcher.

 

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Antoni%C4%87%2C+Branislav