УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за урбанизам

Број кабинета: 253

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања

Бранислав М. Антонић (1983) је дипломирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2008. Од 2010. године похађа докторске академске студије на истом факултету, где од 2012. године примљен као млад истраживач на научно-истраживачком пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије „Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања“ (TР 36034). Од 2017. године је ангажован као млад истраживач на међународном пројекту „DANUrB – DANube Urban Brand“ у оквиру INTERREG Danube програма под покровитељством ЕУ.

Професионално ангажовање је везано за поље урбанизма, са нагласком на урбанистичко планирање, урбанистичку димензију становања и развој малих и средњих градова. Као сарадник Истраживачко-пословног центра Архитектонског факултета учествовао је у изради великог броја докумената у области урбанистичког (24) и просторног планирања (9), урбанистичких студија (4), као и урбанистичког (3) и архитектонског пројектовања (2). Учествовао је у уређењу 9 домаћих и међународних конференција, радионица и стручних изложби. Поред тога, члан је неколико међународних и домаћих струковних удружења у области урбанизма.

Научни допринос: Редовни је учесник на међународним и домаћим научним скуповима, где је од 2012. године излагао и објавио око 50 научних радова. Од тога, 4 рада су објављена као поглавља у монографијама међународног значаја, неколико радова у научним часописима, а 24 рада у зборницима међународних конференција. највећи број споменутих научних доприноса је у области урбанистичког планирања малих и средњих градова, неразвијених средина и урбанистичке димензије становања.

Награде и признања: Добитник је неколико групних награда у области урбанизма које је добио као члан тима за израду награђеног плана или студије. Поред тога, награде су добијали и студенти на предметима где је он био члан менторског тима.