УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за урбанизам

Број кабинета: 253

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање, историја урбанизма, урбанистичка димензија становања, мали и средњи градови

Др Бранислав М. Антонић (1983) је асистент на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је дипломирао (2008) и докторирао (2018). Пре асистентског звања био радио је на факултету као истраживач (2012-17).

Стручно ангажовање је везано за поље урбанизма, са нагласком на урбанистичко планирање, урбанистичку димензију становања и развој малих и средњих градова. Као сарадник Истраживачко-пословног центра Архитектонског факултета учествовао је у изради великог броја докумената у области урбанистичког (24) и просторног планирања (9), урбанистичких студија (4), као и урбанистичког (3) и архитектонског пројектовања (2). Учествовао је у уређењу више домаћих и међународних научних и стручних скупова, радионица и стручних изложби. Поред тога, члан је неколико међународних и домаћих струковних удружења у области урбанизма.

Научни допринос: Редовни је учесник на међународним и домаћим научним скуповима, где је од 2012. године излагао и објавио више од 50 научних радова. Поред тога,  у научном опусу има 4 чланка у часописима на SCI листи и више објављених поглавља у монографијама међународног значаја.

Награде и признања: Добитник је неколико награда и признања у области урбанизма које је добио као члан тима за израду плана или студије, као и награде за међународни научно-истраживачки пројекат и награде за најбоље објављено поглавље у монографији за годишњи опус реномиране издавачке куће. Поред тога, награде су добијали и студенти на предметима где је он био члан менторског тима.

Домаћи научно-истраживачки пројекти:

  1. „Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и стандарда становања“ – ТР 36034 (2012-19).