УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 253

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко пројектовање и планирање;
урбана морфологија; урбана обнова

Александра Ђукић (1964) је дипломирала (1989), магистрирала и докторирала на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. Гостујући је професор на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци и коментор и члан Комисије за докторске дисертације на Архитектонском факултету у Гранади и у Порту.

Професионално ангажовање усмерено је на урбанистичко пројектовање и планирање, урбану морфологију и урбану обнову. Презентовала је своје радове на великом броју међународних конференција у Европи, Азији и Америци. Објавила је монографију УрбанЛаб Београд 2020 (2012), као и више од 60 радова у међународним и нацоналним часописима и монографијама на тему идентитета, квалитета отворених градских простора, урбане регенерације и климатских промена.

Радови објављени последњих година: Renovation of open public spaces in suburban settlements vs. users’ needs: case study New Belgradе (2012); Adjusting to Climate Shifts: Sustainable Development and Energy Efficiency Between Regulation and Practice (2012), Creative Cultural Tourism as a function of City Competetivness (2012); ICT Instruments as Possible Support for the Equal Distribution of Population (2009); The Public Space of the Street – Transformation and Improvement of Identity (2007). Област њеног интересовања су културолошки, физички, историјски аспект урбане средине, као и урбана мофлогија и трансформације.

Учествовала је у бројним националним и међународним научним пројектима и радионицама.Тренутно је укључена у два научно истраживачка пројекта ТП36035: Просторни, еколошки, енергетски и социолошки аспект урбаног развоја и климатске промене, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Методолошки оквир за формирање информационе платформе запуштених и неискоришћених простора – brownfields, који финансира Министарство за науку Републике Српске и два COST пројекта Smart Energy Regions и Crime Prevention through Urban Planning and Urban Design које финансира Европска унија.

Члан је уређивачког одбора у водећем националном часопису из области архитектуре и урбанизма Изградња и међународном научном часопису из области архитектуре и урбанизма Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering.

Добитница је бројних награда на међународним архитектонско-урбанистичким конкурсима и признања у пракси. Добитница је и две награде за најбољи рад на светским конгресима у области архитектуре и урбанизма (у Варшави и Токију). Ментор је више награђених студентских радова на еврпским и светским конкурсима и изложбама (Schindler award 2010, Lafarge International Competition for Students – Recovering the Architecture of Forgotten Urban Spaces, у организацији EAAE European Association for Architectural Education, Међународна изложба из урбанизма).