УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 253

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбани дизајн, урбана морфологија, урбана обнова

Др. Александра Ђукић је дипломирала, магистрирала и докторирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Усавршавала се у Израелу као стипендиста MASHAV-a. Професионално ангажовање усмерено је на урбанистичко пројектовање и планирање, урбану морфологију и урбана обнову. Презентовала је своје радове на великом броју конференција широм света. Објавила је више од 200 радова у међународним часописима, монографијама и зборницима радова, као и четири монографије на тему идентитета, квалитета јавног градског простора, урбане регенерације, градова у опадању и климатских промена. Уређивала је десетак међународних монографија, а као гост уредник и престижне научне часописе. Члан је уређивачког одбора у водећем националном часопису из области архитектуре и урбанизма Изградња и у међународном часопису Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering.

 

Одржала је гостујућа предавања на факултетима у Гранади, Грацу, Барију, Торину, Хонг Конгу и Гдањску, као и предавања по позиву на конферецијама у Каунасу и у земљи.

 

Учествовала је у бројним међународним и националним научним пројектима и радионицама у својству истраживача и руководиоца. Тренутно је укључена у три међународна пројекта (INTERREG Danube 2020. – 2023. DANURB+ Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage, Erasmus K203 Creative Danube 2019. – 2022. и COST Action CA 18204 Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities) и један национални научно истраживачки пројекат (TP36035: Просторни, еколошки, енергетски и социолошки аспект урбаног развоја и климатске промене), а национални је координатор за CEEPUS (CROSS/HOUSESustainable Housing – Cross-Cultural Society 2021.-2022.) .

 

Добитница је бројних награда на архитектонско-урбанистичким конкурсима и урбанистичким салонима. Добитница је и три награде за: најбољи публикован рад у Емералду (2018) и најбољи рад на светском конгесу (Токио и Варшава). Ментор је више награђених студентских радова на европским и светским конкурсима и изложбама (Schindler award 2010, Lafarge International Competition for Students – Recovering the Architecture of Forgotten Urban Spaces, у организацији EAAE). Пројекат INTERREG DANUrB је 2019. године награђен као најбољи пројекат од Министарства за европске интеграције.

 

Учествовала је у организацији осам међународних конференција, а била је 28 пута члан научног одбора на међународним конференцијама. Једна је од оснивача Урбане Лабораторије Београд и међународнe конференције Places and Technologies.

 

Представница је Србије у General Assembly of ECTP-CEU и подпредседница Удружења Урбаниста Србије.

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Djuki%C4%87%2C+Aleksandra