UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Komisija izabrala najuspešnije master radove 2017/18 za nominacije na važnim konkursima!

Master-zavrsni-rad

Komisija za selekciju najuspešnijih završnih master radova za 2017/2018 godinu, u sastavu: profesor arh. Dejan Miljković (rukovodilac studijske celine Master završni rad), profesor arh. Vladimir Lojanica (šef departmana za Arhitekturu), van. profesor dr Aleksandra Stupar (šef departmana za Urbanizam) i profesorka dr Jelena Ivanović-Šekularac, predstavnik departmana za AT,  donela je odluku o sledećim nominacijama studentskih radova u ime Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta:

The RIBA President’s Medals Student Awards 2018:
1. Milena Andrić 2016/21008 – mentor: Milan Đurić (MASTER PROJEKAT)
2. Milica Gruičić 2015/21075 – mentor: Dragana Vasiljević Tomić (MASTER PROJEKAT)
3. Isidora Ilić 2016/21050 – mentor: Nenad Šekularac (MASTER TEZA)

Young Talent Architecture Award – European Union Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2018:
1. Jovana Mihajlović 2016/21036 – mentor: Nebojša Fotirić
2. Bojana Sićović 2016/21100 – mentor: Ivan Rašković

Inspireli Awards:
1. Lea Pavlović 2016/21135 – mentor: Milan Vujović – Kategorija: Architecture (A)
2. Filip Prica 2016/21169 – mentor: Vladimir Milenković – Kategorija: Applied design in architecture (AD)
3. Ognjen Graovac 2016/21103 – mentor: Miodrag Nestorović – Kategorija: Applied design in architecture (AD)
4. Srđan Mićanović 2016/22010 – mentor: Ratka Čolić – Kategorija: Urban planning (UP)
5. Jelena Manojlović 2016/23030 – mentor: Dragan Stamenović – Kategorija: Interior design (ID)
6. Marta Mrkobrada 2016/23009 – mentor: Milena Kordić – Kategorija: Interior design (ID)

Nagrada Privredne komore Beograda za najbolje diplomske radove 2017/2018:
1. Ana Petrović 2016/21013 – mentor: Vladimir Lojanica

Nagrada grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke i umetnosti:
1. Vida Nedeljković 2016/21126 – mentor: Dejan Miljković

Nagrada Fondacije sestre Bulajić za 2017/2018 godinu:
1. Kristina Savković 2016/21033 – mentor: Goran Vojvodić
2. Srđan Radovanović 2016/22030 – mentor: Danijela Milovanović Rodić

Master završni projekti su urađeni u okviru četvrtog semestra programa Master akademske studije Arhitektura – II godina, Master akademske studije Unutrašnja arhitektura – II godina i Master akademske studije Integralni urbanizam – II godina.

MASA---zavrsna-odbrana-(4)

MASA---zavrsna-odbrana-(1)

MASA---zavrsna-odbrana-(5)

Odbrane završnih master projekata 2017/18 (3 – 6. jul 2018. godine)