UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS 2018/19
MASA-11020: Istorija i teorija 1 (IASA-47020) – spiskovi po salama

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
02 MASA-11020

Istorija i teorija 1

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11020-01: Tumačenje vizuelne kulture
2. MASA-11020-02: Vizuelna kultura u arhitektonskoj teoriji i praksi
3. MASA-11020-03: Model u arhitekturi
4. MASA-11020-04: Javni prostori grada
5. MASA-11020-05: Grad kroz istoriju
6. MASA-11020-06: Projektovanje i građenje u skladu sa klimom
7. MASA-11020-07: Generisanje prostornih struktura

Lista izbornih predmeta:

201617_MASA-11020-01-TUMACENJE-VIZUELNE-KULTURE

Dejvid Roberts, Sveta Sofija, pogled sa Bosfora, sredina XIX veka. | © Victoria & Albert Museum, London.

MASA-11020-01: ISTORIJA I TEORIJA 1:
TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE

Nastavnik:
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor

Šta arhitektonski objekat, skulptura ili slika iskazuju i kako to iskazuju? Kakav je odnos između umetnosti i vizuelne kulture? Kakav je odnos između vizuelne predstave i sveta koji ona prikazuje? Odgovori na ova pitanja sastavni su deo nastave kroz koju se studenti pozivaju da promišljaju, diskutuju i tumače vizuelni svet.

KURIKULUM: TUMAČENJE VIZUELNE KULTURE

201617_MASA-11020-02-VIZUELNA-KULTURA-U-ARH-TEORIJI-I-PRAKSI

“Fondazione Prada” u Milanu – izložbeni prostor | Foto: dr Marko Nikolić

MASA-11020-02: ISTORIJA I TEORIJA 1:
VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI

Nastavnici:
dr Marko Nikolić, docent

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa problemima i mogućnostima vezanim za istraživanje, valorizaciju, očuvanje i prezentaciju industrijske arhitekture. Savremeno projektovanje u istorijskim kompleksima sa građevinama i tehnološkim postrojenjima danas je jedna od najzastupljenijih tema u okviru integralne zaštite u svetu.

KURIKULUM: VIZUELNA KULTURA U ARHITEKTONSKOJ TEORIJI I PRAKSI

201819_MASA-11020-03-IASA-47020-03-MODEL-U-ARHITEKTURI_o

Foto: MASA – Model u arhitekturi 2017/18.

MASA-11020-03: ISTORIJA I TEORIJA 1:
MODEL U ARHITEKTURI

Nastavnik:
mr Zoran Abadić, docent

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa vidljivim i ne tako vidljivim svojstvima i potencijalima modela u arhitekturi kao i različitim pristupima, metodama i tehnikama od koristi za dostizanje željenog stepena neverbalne komunikacije, čime se otvara polje sagledavanja, tumačenja i vrednovanja modela kao sredstva arhitektonskog izražavanja.

KURIKULUM: MODEL U ARHITEKTURI

201718_MASA-11020-04-JAVNI-PROSTORI-GRADA_o

Foto © Milica Milojević

MASA-11020-04: ISTORIJA I TEORIJA 1:
JAVNI PROSTORI GRADA

Nastavnik:
dr Vladan Đokić, redovni profesor

Interaktivna predavanja koncipirana su tako da podstaknu istraživanje fenomena javnog prostora u odnosu na kulturni kontekst i istorijski kontinuitet. Na osnovu uvida u osnovne odrednice javnih prostora grada i metodologije istraživanja student koncipira istraživanje i formuliše smernice za transformaciju konkretnog primera.

KURIKULUM: JAVNI PROSTORI GRADA

MASA-11020-05-GRAD-KROZ-ISTORIJU_o

Giovanni Battista Piranesi + Antonio Sant’Elia | Kolaž: Zoran Đukanović

MASA-11020-05: ISTORIJA I TEORIJA 1:
GRAD KROZ ISTORIJU

Nastavnik:
arh. Zoran Đukanović, vanredni profesor

Nastavni program “Grad kroz istoriju” ima za cilj da studente osposobi za razumevanje kompleksnosti uzroka i procesa nastanka i razvoja grada i gradskih naselja; i da im pruži posedovanje znanja o razvojnim fazama, razlozima i uslovima koji su uzrokovali promenu strukture i značenja grada u širem kulturnom kontekstu društva koje ih gradi i naseljava.

KURIKULUM: GRAD KROZ ISTORIJU

201718_MASA-11020-06-PROJEKTOVANJE-I-GRADJENJE-U-SKLADU-SA-KLIMOM_o

Oving Architecten – Memorial to Holocaust, Westerbork, Holandija, 2015. | Foto: Izvor

MASA-11020-06: ISTORIJA I TEORIJA 1:
PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM

Nastavnik:
dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor

Upoznavanje sa osnovnim elementima i parametrima koji utiču na formiranje klimatskih uslova lokacije i njihov uticaj na organizaciju i materijalizaciju prostora.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE U SKLADU SA KLIMOM

MASA-11020-07-GENERISANJE-PROSTORNIH-STRUKTURA_o

Izvor fotografije: Nerdinger, W. – FREI OTTO: COMPLETE WORKS, Birkhäuser Architecture, 2005.

MASA-11020-07: ISTORIJA I TEORIJA 1:
GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA

Nastavnik:
dr Jelena Milošević, docent

Nastava na predmetu obuhvata prikaz postupaka generisanja (form-finding) struktura za koje je karakteristična interakcija geometrije i naprezanja, a koje pod uticajem sopstvenog opterećenja definišu svoj oblik ravnoteže. Interaktivna predavanja koncipirana su da podstaknu ispitivanja i projektne eksperimente strukturalno racionalnih fomi.

KURIKULUM: GENERISANJE PROSTORNIH STRUKTURA