УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 243

Ужа научна област:
архитектонске конструкције, материјали и физика зграда

Области истраживања:
технологија грађења; биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура;
принципи одрживе изградње; системи сертификације одрживе изградње

Милица Јовановић Поповић је, након завршених студија (1977), специјализирала (1982), магистрирала (1988) и докторирала (1991) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету. У оквиру усавршавања у области биоклиматске архитектуре боравила је на AA School of Architecture у Лондону (1998).

Основала је предмет Биоклиматска и енергетски ефикасна архитектура на Архитектонском факултету у Београду почетком 80-их година, и тиме увела изучавање проблематике одрживости грађења у курикулум Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Иницијатор је и учесник у оснивању Докторских студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, Специјалистичких академских студија из области Зелена и енергетски ефикасна архитектура, намењених не само студентима већ и свим заинтересованим учесницима у процесу пројектовања и грађења, као и увођењу изучавања методологије LEED система сертификације у оквиру изборног предмета на Мастер акадамским студијама и Специјалистичким студијама – Зелена архитектура, по лиценци USGBC (United States Green Building Council). Гостујући је професор на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, као и на Докторским студијама на Архитектонско-грађевинском факултету у Бања Луци и Нишу.

Професионално искуство обухвата проблематику пројектовања и грађења, са практичног и теоретског аспекта. Аутор више изведених стамбено-пословних зграда и ентеријера. Посебно интересовање и резултати рада леже у области унапређења енергетске ефикасности објеката, нарочито кроз рад на усклађивању постојеће регулативе са стандардима Европске Уније. Члан је радне групе за израду подзаконских аката сертификације објеката, при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Руководила је бројним домаћим и међународним научним пројектима, међу којима се издвајају: Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре – НИП283 (2002-2005), Систем двоструких фасада као фактор енергетске ефикасности објеката – НИП196 (2003-2006), Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, catalogue of energy efficiency improvement modes (2010-2013) , организован у сарадњи и уз подршку Архитектонског факултета Универзитета у Београду и GIZ-а. (2010-2013), Међународни пилот пројекат Енергетска обнова и надградња стамбеног објекта у Цвијићевој улици у Београду, организован у сарадњи Универзитета у Београду – Архитектонског факултета, Министарства урбанизма и грађевина Републике Србије и фондације BIF (Building Improvement Foundation) у саставу данске компаније VELUX (2002-2004).

Учесник је међународних пројеката TABULA (Typology Approach for Building Stock Energy Assessment) и EPISCOPE, у организацији IEE (Inteligent Energy Europe).

Резултати ових пројеката публиковани су у виду неколико значајних публикација, међу којима се издвајају: Национална типологија стамбених зграда Србије / National Typology of Residential Buildings in Serbia (2013), Атлас вишепородичних зграда Србије / Atlas of Family housing in Serbia (2013), Атлас породичних кућа Србије / Atlas of Family housing in Serbia (2012), SEEING ENERGY – Видети енергију (2011), Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре – део 2 (2005), Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре – део 1 (2003).

Аутор је бројних радова објављених у домаћим и међународним научним и стручним часописима, радова публикованих у оквиру домаћих и међународних конференција, као и поглавља у научним монографијама. Од публикованих монографија издвајају се: Обнова објеката у контексту одрживог развоја (2007), Биоклиматско планирање и пројектовање-урбанистички параметри (1994), Здраво становање (1991).

Члан је Инжењерске коморе Србије, Друштва Архитеката Београда и Савеза Архитеката Србије.