УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

доцент

Департман за архитектонске технологије

Број кабинета: 348а

Ужа научна област:
архитектонско конструктерство

Области истраживања:
конструктивни системи и просторне структуре

Јелена Милошевић (1981) је дипломирала (2006) и уписала докторске студије научног карактера (2009) на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету.

Запослена је на Архитектонском факултету у звању истраживач-приправник (2011-2014), истраживач-сарадник (од 2014) и асистент (од 2015). Учествовала је као сарадник у настави на курсу Advanced Construction and Civil Engineering Technology, Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST), Малтa (2012).

Фокус њених научних истраживања су области конструктивних система и просторних структура, морфологије, генерисања и оптимизације структура. Учесник је научно-истраживачког пројекта Развој и примена научних метода у пројектовању и грађењу високоекономичних конструктивних система применом нових технологија (ТР 36008) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (од 2011). Публиковала је радовe у часописима, зборницима конференција и монографији међународног значаја.

Њено професонално ангажовање је усмерено на област архитектонског и урбанистичког пројектовања. Као пројектант је радила у предузећу Archicon д.о.о. Београд (2006-2012), у коме је вршила функцију заменика директора (2009-2012). Учествовала је у изради конкурсних решења, идејних и главних архитектонских и урбанистичких пројеката.

Излагала је на више изложби. Учествовала је у организацији серије догађаја и изложбе У корак с временом – 50 година предмета Конструктивни системи и Просторне структуре, Музеј Примењене Уметности у Београду (2013).

Члан је Српског удружења за геометрију и графику (СУГГ) и International Association for Shell and Spatial Structures (IASS).

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Milo%C5%A1evi%C4%87%2C+Jelena