УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Редовни професор

Департман за историју и теорију архитектуре и уметности

Број кабинета: 231

Ужа научна област:
историја, теорија и естетика архитектуре и визуелних уметности и обнова градитељског наслеђа

Области истраживања:
културна историја; историја архитектуре и уметности;
историја историографије; интелектуална историја; музеологија

Др Александар Игњатовић редовни је професор Универзитета у Београду – Архитектонског факултета. Аутор је неколико десетина научних радова објављених у референтној научној литератури. Др Александар Игњатовић презентовао је своје радове на бројним међународним научним конференцијама, учествовао у научним одборима међународних скупова и симпозијума.

Партиципирао је у међународним научним пројектима, од којих су најрецентнији: EUNAMUS Project: European national museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen. EU FP Grant Agreement, Seventh Framework Programme. Linköping University, Шведска (2010-2013); Re-Visualizing the Recent Past: Museums of Communism and Recent History in Post-Communist Eastern Europe. Central European University and Open Society Archives, Будимпешта (2010-2012); Regimes of Historicity and Discourses of Modernity and Identity, 1900-1945 in East Central, Southeastern and Northern Europe. Center for Advanced Studies, Софија (2009-2010); Comparative History Project, Central European University, Будимпешта (2007-2010). Од 2011. као истраживач укључен је у научни пројекат Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије под називом Српска уметност XX века — национално и Европа.

Др Александар Игњатовић држао је предавања по позиву на Central European University у Будимпешти (2010-2012), на Школи за докторске студије Архитектонског факултета на University of Technology and Economics (BME) у Будимпешти (2013), на Филозофском факултету Универзитета у Београду, као и на Школи за интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду (2010-2014). Рецензент је радова у међународним научним часописима, као и члан домаћих и међународних организација као што су: European Architectural History Network и Друштво за естетику архитектуре и визуелних уметности. Добитник је међународне награде за објављено дело Ranko Radović Award (2008).

Др Александар Игњатовић учествује у руковођењу и одржавању наставе на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету на свим нивоима академских студија, на предметима из научне области Историја и теорија архитектуре и уметности.

Биографија и одабрана библиографија: https://fvm.academia.edu/AleksandarIgnjatovic

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Ignjatovi%C4%87%2C+Aleksandar

  • P: +381 11