UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2017/18
Spisak studenata za MASA-11030 IP 1 – ARHITEKTURA

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2017/18
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
03 MASA-11030

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11030-01: Sport i prostor
2. MASA-11030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu (MASIU-11060-A-02)
3. MASA-11030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje
4. MASA-11030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2 (MASIU-11060-A-04)
5. MASA-11030-05: Umetnikova knjiga (MASIU-11060-A-05)
6. MASA-11030-06: Engleski za arhitekte 2 (MASIU-11060-A-06)
7. MASA-11030-07: Parametarsko projektovanje (MASIU-11060-A-07)
8. MASA-11030-08: Digitalna animacija 1
9. MASA-11030-09: Pravosudni objekti (MASIU-11060-A-09)
10. MASA-11030-10: Rekreativni sadržaji – savremeni projektantski aspekti (MASIU-11060-A-10)
11. MASA-11030-11: Prostori seniora i ljudi sa posebnim potrebama (MASIU-11060-A-11)

Lista izbornih predmeta:

MASA-11030-02: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-02):
NAPUŠTENI PROSTORI U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI PROSTORI

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Razumevanje složenosti fenomena napuštenih prostora u gradu, u cilju ispitivanja potencijala njihove transformacije kroz okvir savremene svakodnevice. Ispituje se odnos identiteta oživljenog prostora i nasleđenog konteksta, njegov karakter i kritički potencijal.

KURIKULUM: NAPUŠTENI PROSTORI U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI PROSTORI

201718_MASA-11030-04-PROJEKTOVANJE-U-RURALNIM-PODRUCJIMA-2_o

Bazaltbor Winery – Badacsony | Izvor: Contemporary Architecture in Hungary, TERC, 2015.

MASA-11030-04: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-04):
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2
POLJOPRIVREDNI OBJEKTI

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Unapređenje sposobnosti studenata u oblasti rešavanja urbanističkih i arhitektonskih problema u projektovanju poljoprivrednih objekata različitih vrsta i namena, u seoskim naseljima i gradskim arealima. Razvijanje snalažljivosti studenata u pogledu uklapanja tehnološko zahtevnih sadržaja u prirodna okruženja sa naglašenom ambijentalnošću.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2

201718_MASA-11030-05-UMETNIKOVA-KNJIGA_o

Christian Boltanski – So Schnell

MASA-11030-05: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-05):
UMETNIKOVA KNJIGA

Nastavnik:
dr Mariela Cvetić, vanredni profesor

Osnovni cilj nastave je da se studenti upoznaju sa specifičnom umetničkom formom – The Artist’s Book, njenim istorijatom i nastankom, te da je i sami kreiraju kao poseban autorski koncept.

KURIKULUM: UMETNIKOVA KNJIGA

201516_MASA-11030-06-ENGLESKI-ZA-ARHITEKTE-2_o

Ilustracija: dr Gordana Vuković-Nikolić

MASA-11030-06: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-06):
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić, vanredni profesor

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog). Nastavom se razvija komunikativna sposobnost studenata kroz integrisanje slušanja, čitanja, govorenja i pisanja na tekstovima iz specifičnog arhitektonskog diskursa vezanog za istoriju kulture i civilizacije. Razvijaju se verbalne sposobnosti vezane za novu komunikativnu strategiju u nastavi stranog jezika struke storytelling – kako ispričati priču.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

201617_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE

Parametarsko modelovanje 2014/15, studentski radovi

MASA-11030-07: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-07):
PARAMETARSKO MODELOVANJE

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković, docent

Osnovni principi parametrizacije i parametarskog modelovanja arhitektonske forme, u okviru ovog kursa, prezentovani su u kombinaciji softvera Rhino 3D i njegovog dodatka Grasshopper. Kroz seriju praktičnih zadataka, studenti će savladati bazične tehnike programiranja pomoću vizuelnog programskog editora, kao i pripremu modela za štampu.

KURIKULUM: PARAMETARSKO MODELOVANJE

201718_MASA-11030-09-PRAVOSUDNI-OBJEKTI_o

Suđenje u toku, 2017. | Foto: Zoran Abadić

MASA-11030-09: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-09):
PRAVOSUDNI OBJEKTI

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pravosudnim objektima, strukturom, organizacijom i procedurama rada kao i specifičnostima prvenstveno pravosudnog sistema RS. Sagledaće se ustrojenost sudskog aparata koji pretrpan predmetima sam sebe urušava, menjajući programsko-prostorne zahteve u skladu sa trenutnim stanjem, potrebama.

KURIKULUM: PRAVOSUDNI OBJEKTI

201718_MASA-11030-10-REKREATIVNI-SADRZAJI_o

Merve Ozaslan – Air Pool

MASA-11030-10: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-10):
REKREATIVNI SADRŽAJI – SAVREMENI PROJEKTANTSKI ASPEKTI

Nastavnik:
arh. Igor Rajković, docent

Analizom konteksta specifičnih doživljajnih vrednosti ispituje se značenje datog prostora u uslovima savremenog života i način na koji se njegovi prepoznati potencijali ostvaruju u projektantskom procesu. Istraživanje kroz projekat razvija projektantske veštine sa težištem na definisanju rekreativnih sadržaja u funkciji slobodnog vremena.

KURIKULUM: REKREATIVNI SADRŽAJI – SAVREMENI PROJEKTANTSKI ASPEKTI

201415_MASA-12030-01_o

Foto © Contilia Gruppe, Essen/Werntges Studios, Gladbeck

MASA-11030-11: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-11):
PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA

Nastavnik:
arh. Miloš Komlenić, docent

Cilj nastave na predmetu je upoznavanje studenata sa specifičnostima života i stanovanja starih osoba, bilo u vidu njihovih specifičnih potreba u stanovanju, bilo u vidu dopunskih sadržaja, specifičnih dnevnih aktivnosti i programa tog stanovanja.

Studenti će biti upoznati sa institucionalnim i vaninstitucionalnim oblicima njihovog stanovanja, kao i pratećih sadržaja namenjenih ovoj specifičnoj grupi korisnika.

KURIKULUM: PROSTORI SENIORA I LJUDI SA POSEBNIM POTREBAMA