УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за архитектуру

Број кабинета: 343/галерија

Ужа научна област:
страни језик струке (енглески)

Области истраживања:
лингвистика, језичко образовање у архитектури

На Филолошком факултету Универзитета у Београду Гордана Вуковић-Николић (1956) је дипломирала енглески језик и књижевност (1978), магистрирала на смеру за науку о језику са темом Превођење ветеринарске терминологије са енглеског на српскохрватски језик, ментор проф.Ранко Бугарски (1989) и докторирала са темом Дискурс уџбеника за страни језик струке, теоријско-методолошки аспекти, ментор проф.Предраг Пипер (2006).

На основним, мастер и докторским студијама Архитектонског факултета у Београду увела је пет нових изборних предмета у настави језика: Енглески за архитекте 1 (Гледање), Енглески за архитекте 2 (Причање прича), Енглески за архитекте 3 (Дебата и аргументација), Креативно писање и Лингвистика за архитекте. Саставила је курикулуме, практикуме и уџбенике за те предмете. У оквиру сопственог метода Портфолио који је увела у настави језика, реализовала је педагошки ентеријер учионице за језике, аутор је дизајна сопствених књига и приказа предмета на сајту Архитектонског факултета

Књиге:
Библиографија радова сарадника Института Никола Тесла, књ.2 монографије поводом 50 годишњице оснивања института (1989); Енглеско-српскохрватски глосар ветеринарских термина Ветеринарски институт, Београд (1990); Граматика енглеског језика са вежбањима, Виша техничка ПТТ школа (1995), Енглески језик за студенте телекомуникација, Виша техничка ПТТ школа, Београд (1996), Енглески језик за Вишу техничку текстилну школу, Београд (2004),  Енглески језик за ВИСЕР, Београд (2013), Креативно писање (2010), Лингвистика за архитекте (2013), Лингвистички дизајн (2016).

Радови из лингвистике и методике наставе:
Терминологија инфективних болести домаћих животиња у српскохрватском језику Ветеринарски гласник, вол.43, бр.10, стр.833-976 (1989);Terminology of Veterinary Medicine in English XII World Congress of Translators, Зборник конференције, Удружење научних и техничких преводилаца Србије (1990); Стандардизација ветеринарске терминологије у савременом српском језику Зборник конференције, САНУ, Југословенско саветовање о стандардизацији терминологије, 10-13.6 (1996); Принципи учења и наставе енглеског језика на архитектонском факултету, Архитектура и урбанизам, 14-15 (2004); Приказ књиге Олге Младенове: Russian Second-Language Textbooks in the Universe of Discourse, Зборник Матице српске за славистику, 68, стр.317-322 (2005);Професионални дискурси у контакту: уџбеници за енглески и руски језик, Славистика, X, str.113-118 (2006); Превођење архитектонске енциклопедије из области архитектуре са енглеског на хрватски језик, Сусрет култура, Филозофски факултет, Нови Сад, Зборник радова, стр.395-403 (2006);The role of gender in teaching English to architecture students, Proceedings, pp 436-440, Languages and Cultures in Contact,University of Montenegro, (2009); About the words beautiful and lep in English and Serbian architecture texts, Said and the Unsaid, Book of abstracts, First international conference on language, literature and cultural studies, Vlore, Albania (2010);Суфикси у именима римских императора у енглеском језику архитектуре и грађевинарства у поређењу са српским, III Међународни конгрес примењене лингвистике, Филозофски факултет Нови Сад, Књига апстраката (2009); How tsar/czar, car/car and related words are used in English and Serbian, Annales universitatis Apulensis, series Philologica, 11, tom 2. Alba Iulia, Romania (2010); A Self-Reflective Approach to Critical Discourse Analysis in Critical Writing on Architecture Texts in Serbia, Annals of the University of Craiiova, Series: Philology, English, year XI, no.2(2010); Методологија наставе енглеског језика у реформисаном курикулуму Архитектонског факултета у Београду, Језик струке, Зборник радова, Београд, Чигоја штампа (2010); The Words and Architectural Things, Proceedings of International Conference On Architecture, Belgrade (2013); Words and religious things, Књига апстраката ФСЈ, Алфа универзитет, Факултет за стране језике, Међународна конференција Language, culture and religion, Београд (2013); Portfolio – a new method of teaching English to architecture students Book of abstracts of Second International Conference on Teaching English for Specific and Academic Purposes, University of Nis, Serbia (2015); Beauty related words in the architecture of transition, Modern Theories of Space and Architecture, Revisions of Modern Aesthetics, International Scientific Conference, Faculty of Architecture, Belgrade, Book of Abstracts, (2015). Portfolio – a New Method of Teaching English to Architecture Students u Synergies of English for Specific Purposes and Language Learning Technologies, (eds. N.Stojković, M.Tošić), Cambridge Scholars Publishing, UK, (2017), str. 190-204.

Вест о публикацији професорке:
Публикација: Лингвистички дизајн – Гордана Вуковић-Николић