UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt “DANUrB”: prva DANUrB nacionalna radionica u Đerdapu – 30. novembar 2018.

Tim fakulteta u Lepenskom Viru

Interreg_DANUrB_logo

Projekt: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend

Dvadeset studenata I godine Master akademskih studija Integralni urbanizam 2018/19 i i nastavno osoblje sa predmeta MASIU-11030 Savremeni urbanistički koncepti na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu učestvovali su 30. novembra 2018. godine na prvoj DANUrB nacionalnoj studentskoj radionici u Đerdapu.

Ovo je bio jednodnevni terenski rad i sastanak. Svi učesnici iz Beograda su posetili nekoliko važnih mesta u Đerdapu i susreli se sa lokalnim stejkholderima, sa kojima su započeli poslednju fazu DANUrB istraživanja u vezi projektne strategije.

Tokom ove radionice, studenti i njihovi mentori sa fakulteta su posetili grad Golubac, Golubačku tvrđavu, “Lepenski vir” arheološki lokalitet i muzej i Donji Milanovac. Stručna diskusija između studenata i lokalnih stejkholdera je vođena u Golupcu.

Rukovodioci predmeta:
dr Eva Vaništa Lazarević red. prof, dr Aleksandra Đukić van. prof;

Saradnici:
arh. Branislav Antonić, asistent i Milica Cvetanović, saradnik.

Fotografije su napravili studenti i saradnici fakulteta: Milica Cvetanović, Marija Radojević i Luka Krznarić.

DANUrB_01-Tim-fakulteta-na-keju-u-Golupcu

Tim fakulteta na keju u Golupcu

DANUrB_02-Radionica-u-izložbenoj-sali-Golubacke-tvrdjave

Radionica u izložbenoj sali Golubačke tvrđave

DANUrB_03-Tim-fakulteta-ispred-Golubacke-tvrdjave

Tim fakulteta ispred Golubačke tvrđave

DANUrB_04-Strucni-obilazak-Golubacke-tvrdjave-u-obnovi

Stručni obilazak Golubačke tvrđave u obnovi

DANUrB_05-Strucni-obilazak-Lepenskog-vira

Stručni obilazak Lepenskog vira

DANUrB_06-Studenti--se-upoznaju-sa-digitalizacijom-nasledja-Lepenskog-Vira

Studenti se upoznaju sa digitalizacijom nasleđa Lepenskog vira