UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Publikacija: Inovativni metodološki pristup izradi master rada: doprinos edukaciji profila urbaniste

MM_monografija_2015_01

Monografska publikacija Arhitektonskog fakulteta prezentuje inovativni metodološki pristup izradi master rada vođen od strane četiri mentora, uz podršku četiri saradnika, mnogobrojnih članova mentorske komisije i stručnih konsultanata, sa generacijom studenata master akademskih studija – Integralni urbanizam 2013/14 na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Neposredan povod za razvoj prezentovanog pristupa je izrada završnih master radova druge generacije studenata novouspostavljenog studijskog programa iz oblasti urbanizma na temu Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa / Resilient Cities: Disaster Risk Management, koja se odvijala uz podršku GIZ/AMBERO projekta “Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji” (Strengthening of local land management in Serbia) i saradnju sa studijskim programom “Urbani menadžment” sa Tehničkog univerziteta iz Berlina (Urban Management, University of Technology Berlin), na poligonu opštine Obrenovac.

Monografija sadrži pet autorskih tekstova:

  • dr Danijela Milovanović RodićEdukacija za rehabilitaciju pozicije i uloge urbanista u procesima upravljanja razvojem;
  • dr Marija MarunaProces izrade master rada kao poligon za dijalog i razvoj profesionalnih kapaciteta;
  • dr Ksenija LalovićModel učenja za podizanje kapaciteta lokalne zajednice u procesu postizanja veće otpornosti i održivosti gradova;
  • dr Ratka ČolićRezultati kolaborativnog i praktično orijentisanog učenja;
  • Jelena Radosavljević, Jovana Bugarski, Aleksandra Đorđević i Ana Dušmanović – Proces i koraci u izradi master projekta “Otporni gradovi: upravljanje rizikom od katastrofa”.

MM_monografija_2015_12

Izvodi iz recenzija:

“Budući da se struka danas suočava sa velikim izazovima koji su rezultat društveno-političkih i ekonomskih promena, evidentna je i potreba za razvojem novih načina profesionalnog delovanja. Stoga monografija svedoči i o naporima akademske zajednice, okupljene oko Departmana za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, da se teorijska i praktična znanja iz kompleksne i interdisciplinarne oblasti urbanizma adekvatno prenesu novim stručnjacima.”
dr Aleksandra Stupar, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet

“Knjiga je namenjena ne samo učesnicima u nastavnom procesu obrazovanja budućih urbanista, već i široj profesionalnoj javnosti i stručnjacima iz lokalnih sredina koji, kroz kvalitetan profesionalni dijalog, razvijaju zajedničku odgovornost za postignute rezultate. Iako je primarno obeležje ovog dela njegov didaktički karakter, ono ujedno predstavlja značajno štivo za naučnu i širu profesionalnu javnost koja se bavi urbanizmom i srodnim temama. Zahvaljujući sadržini ove knjige, čitalac na sistematizovan način stiče uvid u proces, model i rezultate učenja novog profila urbaniste koji je spreman da odgovori na nove izazove prakse države u tranziciji.”
dr Jasna Petrić, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

“Na stranicama ove monografije se razmatra i promoviše primena važnih postulata modernog podučavanja kao i osnovnih principa integracije održivosti u univerzitetsko obrazovanje: pored inovacija u pogledu sadržaja, pokreće se i odvija saradnja (studenata i nastavnika beogradskog i berlinskog univerziteta; univerziteta i lokalne zajednice; univerziteta i međunarodne organizacije – donatora), razmena i kolaborativno učenje (između studenata, studenata i nastavnika, mentora praktičara i predstavnika lokalne zajednice), kao i susretanje teorije i prakse unutar i van zidova akademije – podržano i praćeno samorefleksijom i usavršavanjem rada nastavnika, usmerenim pored ostalog i povratnom informacijom dobijenom od studenata.”
dr Violeta Orlović Lovren, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

MM_monografija_2015_15

MM_monografija_2015_16

NASLOV: Inovativni metodološki pristup izradi master rada: doprinos edukaciji profila urbaniste
UREDNICI: dr Marija Marunadr Ratka Čolić
IZDAVAČ: Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
RECEZENTI: dr Aleksandra Stupar, dr Jasna Petrić, dr Violeta Orlović Lovren
DIZAJN: dr Milica Milojević
GODINA: 2015.
DIMENZIJE: 19x25cm
STRANICA: 122
TIRAŽ: 200
ISBN: 978-86-7924-152-8
POVEZ: Mek povez

Publikaciju je podržala nemačka Savezna vlada kroz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, projekat „Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji”(Strengthening of local land management in Serbia).

AMBER i GIZ