УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Ванредни професор

Департман за урбанизам

Број кабинета: 305

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
урбанистичко планирање; учешће грађана у урбанистичком планирању; колаборативно планирање; социјално одговорно деловање архитеката-урбаниста

Данијела Миловановић Родић (1969) је дипломирала 1995. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, на којем је и магистрирала 2005. године са темом Унапређење учешћа грађана у урбанистичком планирању уз подршку информационих и комуникационих технологија и докторирала 2013. године са темом Редефинисање модела учешћа грађана у урбанистичком планирању Србије у складу са комуникативно-колаборативном парадигмом.

Од 1996. године до данас је запослена на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету на Департману за урбанизам у звању асистента за научну област Урбанистичко планирање. Регионални је консултант УН-Хабитат-а у Београду у периоду 2005-2006. У оквиру пројекта Setlement and Integration of Refugees Programme (2005-2007). Од 2005. године је сертификовани фасилитатор (УН Хабитат) у процесима партиципативног планирања и доношења одлука, и сертификовани тренер (УН Хабитат) за овладавање вештинама комуникације и преговарања у процесима управљања конфликтом.

Учествовала је на више међународних и националних научно-истраживачких пројеката, на изради урбанистичких планова и урбанистичких и архитектонских пројеката, урбанистичким студијама, урбанистичко-архитектонским конкурсима и изложбама. Има више публикованих радова у националним и међународним научним и стручним публикацијама. Учествовала је на саветовањима националног и међународног значаја. Радови су из области урбанистичког планирања и баве се различитим аспектима управљања развојем града. Нарочита пажња је посвећена истраживању колаборативног планирања, различитих аспеката учешћа јавности у урбанистичком планирању, могућностима примене ИКТ алата у функцији њеног унапређења, као и развоју града у контексту убрзаног и интезивног развоја ИКТ-а. Последњих година је истраживачки фокус на едукацији социјално одговорних и ангажованих архитеката-урбаниста.
Добила је девет награда за радове из урбанизма.

Портрет фотографија © Петар Миловановић

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Milovanovi%C4%87+Rodi%C4%87%2C+Danijela

https://raf.arh.bg.ac.rs/browse?type=author&value=Milovanovi%C4%87-Rodi%C4%87%2C+Danijela