УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за урбанизам

Број кабинета:

Ужа научна област:
урбанизам и просторно планирање

Области истраживања:
теорија урбаног планирања, одрживо интегрално планирање урбаног развоја, урбанистичко планирање, партиципација и развијање капацитета, урбано законодавство

Др Ратка Чолић (1962) дипломирала је на Архитектонском факултету у Београду (1987), на којем је магистрирала (2004) и докторирала (2009). Током 2003. године боравила је у Ротердаму и завршила последипломски курс Inner City Development and Housing inTransitional Economies на Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus Универзитета. Универзитетску каријеру започела је као сарадник на настави (1989-92) на Департману за урбанизам, а од 1989. године ради у пракси. Од 2014. године запослена је као доцент на Архитектонском факултету где предаје стратешко планирање интегралног урбаног развоја. Бави се научно-истраживачким радом у области теорије урбаног планирања, партиципације, развијања капацитета и одрживог интегралног планирања урбаног развоја.

Ауторка је монографије Партиципација у планирању (Задужбина Андрејевић, Београд, 2006) и коауторка монографија: Strengthening of Local Land Management in Serbia, Results of 6-years of German-Serbian Cooperation, Module 1: Urban Land Management (Ambero/GIZ Serbia, Belgrade, 2015); Guide to Strategic Environmental Assessment in Urban Planning (Ambero/GIZ Serbia, Belgrade, 2015); Guide for participation in urban development planning (Ambero/GIZ Serbia, Belgrade, 2013); SIRP Book/ Књига о СИРП-у (UN-HABITAT SIRP Belgrade/ УН-ХАБИТАТ СИРП Београд, 2008).

Руководилац је израде награђиваних стратегија, планова и студија, којима се испитују приступи на пољу интегралног и одрживог планирања урбаног развоја. Као излагач и предавач по позиву презентовала је искуства истраживања примене партиципације и интегралног планирања урбаног развоја на World Urban Forum WUF 7 (UN-HABITAT, 2014, Medellin, Columbia), Connective Cities Launch Event (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ, Deutscher Stadtetag, Engagement Global/ Service Agency Communities in One World, GIZ, 2014, Leipzig, Germany), LED Cities of Tomorrow ‘’Integrated and Citizen-Oriented Urban Development’’ (City of Tbilisi, German Cooperation, GIZ, 2015, Tbilisi, Georgia).

Добитник је награда на изложбама стручних остварења у области урбанизма у категоријама студија и истраживања, заштите животне средине, студентских радова и публикација. Награду ”Никола Добровић” добила је за остварене стручне резултате у области урбанизма (УУС, 2015) и Годишњу награду за остварене резултате који су значајно допринели развоју и афирмацији струке (УУС, 2013).

Као архитекта/урбаниста, била je запослена у Министарству грађевинарства РС (1995-2005), и као национални експерт на међународним пројектима који се спроводе у Србији (UN-HABITAT 2004-09, GIZ 2010-15). Члан је Председништва Удружења урбаниста Србије (УУС) и представник за међународну сарадњу у Европском савету урбаниста (ECTP), a од 2010.године и члан Асоцијације просторних планера Србије. Била је члан Комисије за доделу лиценци за урбанистичко планирање при Инжењерској комори Србије, члан Комисије за конкурсе УУС-а, као и члан комисија за јавни увид и стручну расправу на нацрте урбанистичких планова у више градова и општина у Србији.

  • P: +381 11 60 3230 604