UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MAS ARHITEKTURA 2016/17
Spisak studenata za MASA-11030 IP 1 – ARHITEKTURA

broj šifra______ Master akademske studije Arhitektura 2016/17
I godina – 1. semestar
ZAJEDNIČKI PREDMETI ZA SVE MODULE
(Modul – A, U, AT, AK)
03 MASA-11030

Izborni predmet 1 – ARHITEKTURA

Predmeti izbornog bloka:
1. MASA-11030-01: Sport i prostor (MASIU-11060-A01)
2. MASA-11030-02: Napušteni prostori u savremenom gradu (MASIU-11060-A-02)
3. MASA-11030-03: Humana ekologija – prostor i zdravlje (MASIU-11060-A-03)
4. MASA-11030-04: Projektovanje u ruralnim područjima 2 (MASIU-11060-A-04)
5. MASA-11030-05: Umetnikova knjiga (MASIU-11060-A-05)
6. MASA-11030-06: Engleski za arhitekte 2 (MASIU-11060-A-06)
7. MASA-11030-07: Parametarsko projektovanje (MASIU-11060-A-07)
8. MASA-11030-08: Digitalna animacija 1 (MASIU-11060-A-08)
9. MASA-11030-09: Pravosudni objekti (MASIU-11060-A-09)

Lista izbornih predmeta:

MASA-11030-02: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-02):
NAPUŠTENI PROSTORI U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI PROSTORI

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Razumevanje složenosti fenomena napuštenih prostora u gradu, te ispitivanje potencijala njihove transformacije kroz okvir savremene svakodnevice. Tematski okvir je EKO PLATFORMA, posmatrana kao urbani generator napuštenih prostora grada. Prostorni okvir je Ratno ostrvo.

KURIKULUM: NAPUŠTENI PROSTORI U SAVREMENOM GRADU: OTVORENI JAVNI PROSTORI

MASA-11030-04: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-04):
PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2

Nastavnik:
dr Aleksandar Videnović, docent

Unapređenje sposobnosti studenata u oblasti rešavanja urbanističkih i arhitektonskih problema u projektovanju poljoprivrednih objekata različitih vrsta i namena u seoskim naseljima i gradskim arealima. Razvijanje snalažljivosti studenata u pogledu uklapanja tehnološko zahtevnih sadržaja u prirodna okruženja sa naglašenom ambijentalnošću.

KURIKULUM: PROJEKTOVANJE U RURALNIM PODRUČJIMA 2

201516_MASA-11030-05-UMETNIKOVA-KNJIGA_o

Mariela Cvetić, naslovna strana knjige Artist’s Book/Umetnikova knjiga | Foto © dr Mariela Cvetić

MASA-11030-05: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-05):
UMETNIKOVA KNJIGA

Nastavnik:
dr Mariela Cvetić

Izborni predmet prve godine master studija nudi studentima mogućnost da istražuju i profesionalno kreiraju specifičnu vrstu umetničke forme Artist’s Book. Pored završenog rada studenti imaju i obavezu tekstualnog obrazloženja rada. Artist’s Book, umetnikova knjiga je umetnička forma nastala i razvijena u svim umetničkim pravcima dvadesetog veka.

KURIKULUM: UMETNIKOVA KNJIGA

201516_MASA-11030-06-ENGLESKI-ZA-ARHITEKTE-2_o

Ilustracija: dr Gordana Vuković-Nikolić

MASA-11030-06: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-06):
ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

Nastavnik:
dr Gordana Vuković-Nikolić

Razvoj verbalnih sposobnosti u oblasti stranog jezika struke (engleskog). Nastavom se razvija komunikativna sposobnost studenata kroz integrisanje slušanja, čitanja, govorenja i pisanja na tekstovima iz specifičnog arhitektonskog diskursa vezanog za istoriju kulture i civilizacije. Razvijaju se verbalne sposobnosti vezane za novu komunikativnu strategiju u nastavi stranog jezika struke storytelling – kako ispričati priču.

KURIKULUM: ENGLESKI ZA ARHITEKTE 2

201617_MASA-11030-07-PARAMETARSKO-PROJEKTOVANJE

Parametarsko modelovanje 2014/15, studentski radovi

MASA-11030-07: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-07):
PARAMETARSKO MODELOVANJE

Nastavnik:
dr Mirjana Devetaković, docent

U okviru ovog kursa studenti se upoznaju sa metodama i alatima za parametarsko modelovanje kompleksne arhitektonske geometrije. Za ovo koriste program Rhino 3D, kao i njegov dodatak, algoritamski editor Grasshopper. Kroz realizaciju niza zadataka testiraju mogućnosti primene usvojenih tehnika na aktuelnim projektima.

KURIKULUM: PARAMETARSKO MODELOVANJE

201617_MASA-11030-09-PRAVOSUDNI-OBJEKTI

klupa za okrivljene, 2005. | autor: Zoran Abadić

MASA-11030-09: IZBORNI PREDMET 1 – A (MASIU-11060-A-09):
PRAVOSUDNI OBJEKTI

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pravosudnim objektima, strukturom, organizacijom i procedurama rada kao i specifičnostima prvenstveno pravosudnog sistema RS. Sagledaće se ustrojenost sudskog aparata koji preptrpan predmetima sam sebe urušava, menjajući programsko-prostorne zahteve u skladu sa trenutnim stanjem, potrebama.

KURIKULUM: PRAVOSUDNI OBJEKTI