UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Client: Modul M7 - Projektantska radionica Date: 24/03/2014 Ključne reči:

Modul M7 – Projektantska radionica

CILJ NASTAVE NA MODULU:
Osnovni cilj je razvijanje kreativnosti i lateralnog odnosa prema projektantskom procesu. Iskustvo koncentrisanih projektantskih radionica pruža mogućnost studentima da razviju sposobnosti brzog i efikasnog donošenja projektantskih odluka. Program radionica doprinosi i sticanju dodatnih znanja o „lepim“ i „primenjenim“ umetnostima, u meri u kojoj one vrše uticaj na kvalitet arhitektonskog projekta.

POTREBNA PREDZNANJA:
Nisu potrebna specifična predznanja. Očekuje se interesovanje studenta za ponuđene teme.

NAZIV PREDMETA:
MODUL M7 – Projektantska radionica: Kurs M7.2. – Radionica 2, 2 ESPB

GODINA STUDIJA:
I godina – 2. semestar Master akademskih studija Arhitektura – 2013/14.

1314_M7.2_Vladimir_Milenkovic_Solun_ilustracija_o

Kurs M7.2. – Radionica 2:
3.8x√h – HORIZONS (THESSALONIKI)

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Razvijanje sposobnosti za konceptualizaciju arhitektonskog kadra ili sekvence sačinjenih od izabranih elementa materijalizacije arhitektonske vrednosti horizonta. Analitičko-sintetički postupak tretirati kao integralno projektovanje.

3.8x√h – HORIZONS (THESSALONIKI)

Kurs M7.2. – Radionica 2:
ALGORITAM: PROSTORNO-PROGRAMSKI ODNOSI

Nastavnik:
arh. Aleksandru Vuja, vanredni profesor

Istražiti i prikazati prostorno-programske odnose zadatog arhitektonskog projekta koristeći se izometrijskim ili aksonometrijskim prikazom. Cilj rada na ovom zadatku je da se kod sudenata razvije sposobnost razumevanja odnosa funkcije i oblikovanja kao osnovnih činioca arhitektonskog projekta i procesa projektovanja. Studenti treba da uspostave relaciju između prostorno-oblikovnih i programsko-funkcionalnih elemenata zadataka i da prikažu suštinu osnovnog algoritma zadatog arhitektonskog projekta.

ALGORITAM: PROSTORNO-PROGRAMSKI ODNOSI

1314_M7.2_Vladimir_Milenkovic_Malta_ilustracija_o

Kurs M7.2. – Radionica 2:
ALMOST TRANSPARENT BLUE (MALTA DESIGN WEEK 2014)

Nastavnik:
dr Vladimir Milenković, docent

Razvijanje sposobnosti za konceptualizaciju prostornog okvira sačinjenog od izabranih elementa materijalizacije arhitektonskog oblika upotrebne vrednosti projektantske radne makete u neograničenim domenima projekcije jedne transparentnosti.

ALMOST TRANSPARENT BLUE (MALTA DESIGN WEEK 2014)

Kurs M7.2. – Radionica 2:
ARHITEKTURA U ULOZI OPTIČKE ILUZIJE

Nastavnik:
dr Miodrag Nestorović, redovni profesor

„Iluzija čula nam predočava istinu o percepciji.“ (Purkinije)

Metamorfoza spoljnjeg i unutrašnjeg prostora primenom istraživanja vizuelnih fenomena i efekata. Uvođenje potencijala optičkih iluzija u arhitektonski diskurs. Kreiranje iluzija, koje počivaju na distorziji vizuelne percepcije i neadekvatnoj interpretaciji, manipulacijama osvetljenosti, kontrasta, boje, oblika, perspektive, efekata relativnog kretanja, prostornosti, itd. Uspostavljanje relacija između materijalnog i misaonog algoritma upotrebom intuitivnih metoda.

ARHITEKTURA U ULOZI OPTIČKE ILUZIJE
1314_M7.2_Ana_Nikezic_Marija_Maruna_ilustracija_o

Zvanični plakat događaja
http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

Kurs M7.2. – Radionica 2:
BELGRADE SCAPES LAB

Nastavnici:
dr Ana Nikezić, docent
dr Marija Maruna, docent

Događaj se sastoji od predavanja i radionica domaćih i stranih stručnjaka, koji će zajedno sa međunarodnim timovima studenata i mladih profesionalaca analizirati i kritički razmatrati pitanje „veličine“ u odnosu na stanje i razvoj savremenog Beograda. Program teži da razloži velike izazove kroz radionice, komparativnu analizu, gostujuća predavanja i čitanje sa relevantnom argumentacijom, bez izložbi radi izložbi i okupljanja radi okupljanja.

http://www.belgradescapeslab.blogspot.com/

BELGRADE SCAPES LAB

Kurs M7.2. – Radionica 2:
BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE

Nastavnik:
mr Budimir Sudimac, docent

Sticanje znanja i iskustva u digitalnom dizajniranju paketa ambalaže, kao i razvijanje osećaja i sposobnosti studenata za stvaranje i oblikovanje vizuelnog identiteta brenda. Rad se obavlja na kursu Best Design Week-a u vidu predavanja i radionica u saradnji sa predavačima. Radionica se odvija u poslednjoj nedelji maja 26.05. – 31.05.2014. na SAE Institutu. Po završetku radionice učesnici dobijaju sertifikate o položenom kursu, kojim potvrđuju poznavanje osnova packaging design-a.

BEST DESIGN WEEK – ADVANCED COURSE

1314_M7.2_Aleksandra_Krstic_Furundzic_ilustracija_o

Kurs M7.2. – Radionica 2:
ZAŠTITA OD SUNČEVOG ZRAČENJA

Nastavnik:
dr Aleksandra Krstić-Furundžić, redovni profesor

Istraživanje uslova osunčanosti fasade, rešenja i efikasnosti elemenata za zaštitu od sunčevog zračenja za fasade objekta na zadatoj lokaciji u Beogradu. Kroz kvalitativnu urbanističko-arhitektonsku analizu rešenja u zadatom kontekstu, očekuje se formiranje varijantnih projektantskih rešenja u zadatim okvirima. Studija podrazumeva ispitivanje efikasnosti sistema zasenčenja tokom različitih godišnjih doba i perioda dana za lokaciju u Beogradu, na Vračaru.

ZAŠTITA OD SUNČEVOG ZRAČENJA

Kurs M7.2. – Radionica 2:
KNJIGA

Nastavnik:
dr Idis Turato, gostujući profesor

Ova grafička vežba usmerava se na učenje efikasne prezentacije projekta kroz proces projektovanja koji uključuje refleksije na prikupljene informacije i artikulaciju načina razmišljanja tokom izrade semestralnog rada. Cilj radionice je da se proizvede grafički i tekstualni zapis celokupnog procesa projektovanja nastalog tokom rada na semestralnom zadatku.

KNJIGA

1314_M7.2_Branislav_Zegarac_ilustracija_o

Kurs M7.2. – Radionica 2:
MISLITI TUĐOM GLAVOM

Nastavnik:
dr Branislav Žegarac, redovni profesor

Preispitivanje sopstevnih stavova, ideja i projektanstkih odluka u komparaciji sa drugačijim načinom razmišljanja. Istraživanje korena i dometa manirizma u arhitekturi.

MISLITI TUĐOM GLAVOM
1314_M7.2_Milan_Vujovic_ilustracija_o

Fotografija provocira analogiju između mustre za stolnjak, miljea, i arhitektonske mustre
http://oi53.tinypic.com/2dtpqn9.jpg

Kurs M7.2. – Radionica 2:
MUSTRA

Nastavnik:
mr Milan Vujović, vanredni profesor

Pojam mustra, ili pattern (eng.) u kontekstu savremenog arhitektonskog projektovanja se najčešće vezuje za materijalizaciju, ali istovremeno afirmiše i nove metodološke postupke. Predstaviti proces generisanja mustre (paterna) kroz nekoliko faza. Pomoću dijagrama, šema ili fotografija, prikazati inspiraciju, artificijelne ili prirodne geometrijske ili grafičke uzore od kojih se krenulo, a zatim i njihov dalji razvoj, korišćenjem različitih tehnika (uvećavanje, umanjivanje, umnožavanje, rotiranje, prelazak iz 2D – 3D, parametarsko projektovanje, itd.)

Ključne reči: mustra, artificijelno, prirodno, materijalizacija…

Cilj je kroz individualni rad, prikazati finalnu fazu razvoja mustre, odnosno njenu primenu u arhitektonsko-građevinskom kontekstu (materijalizacija fasade, poda, zida, detalja, plafona, stakla, itd.)

MUSTRA

Fruska_gora_Djordje_Stojanovic_opt

Fruška gora ❘ Foto: Đorđe Stojanović

Kurs M7.2. – Radionica 2:
PAVILJON U PRIRODI

Nastavnik:
dr Đorđe Stojanović, docent

Zadatak radionice je izrada idejnog rešenja i pripreme za realizaciju objekata privremenog karaktera u blizini nacionalnog parka Fruška Gora.

PAVILJON U PRIRODI
1314_M7.2_Milica_Jovanovic_Popovic_ilustracija_o

Transformacija nadzemnih koloseka gradske železnice u Njujorku
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Highline_NYC_4546199798_2fb244ec8b.jpg#file

Kurs M7.2. – Radionica 2:
RE: INTERPRETACIJA

Nastavnik:
dr Milica Jovanović Popović, redovni profesor

Transformacija parternog uređenja priobalnog pojasa reke Save. Primenom savremenih ekoloških koncepata studenti vrše preispitivanje potencijala lokacije i daju predloge za remodelaciju elemenata parternog uređenja otvorenih prostora na savskom platou uz objekat Španske kuće u Sava Mali.

RE: INTERPRETACIJA
1314_23.2_Milos_Nenadovic_Ivan_Simic_photo_Marijana_Simic_o

Foto: Marijana Simić

Kurs M7.2. – Radionica 2:
REPORTAŽA SA STRUČNE EKSKURZIJE: STANJE GRADA

Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović , docent
Saradnik:
arh. Ivan Simić, asistent

Cilj radionice je uočiti i opisati uzročno posledične veze između procesa razvoja i urbanizacije grada i detalja iz svakodnevnog života, kulture i običaja njegovih stanovnika. Ove veze opisati u okviru definisanog „stanja grada“.

REPORTAŽA SA STRUČNE EKSKURZIJE: STANJE GRADA

1314_23.2_Milos_Nenadovic_optim

Radionice 23.2. i 7.2: Izložba Arhitektonskog fakulteta
Foto: Nebojša Vasić

Kurs M7.2. – Radionica 2:
SAVAMALA INKUBATOR ‐ INTEGRALNI URBANI DIZAJN U REGENERACIJI SAVAMALE

Rukovodioci i mentori:
Nastavnik:
arh. Miloš Nenadović, docent
Saradnik:
dr Tatjana Mrđenović, asistent

Radionica ima za cilj da kroz studentsko istraživanje i uključenje interesnih strana kreira budućnost razvoja Savamale koristeći se Integralnim urbanim dizajnom u procesu regeneracije. Specifičnost radionice je u načinu kreiranja budućih mesta. On podrazumeva proces sagledavanja različitih viđenja realnosti i budućnosti, kao i njihovu integraciju u kreiranju novih i afirmaciji postojećih identiteta. Akcenat je na kvalitativnim unapređenjima prostora kroz integraciju različitih dimenzija održivosti. Urbani dizajn posmatran kao kreativan, socio-komunikativan i interdisciplinaran proces postaje arena u kojoj se usaglašavaju različita viđenja razvoja u koherentnu celinu.

Radionica će se odvijati u drugoj polovini maja i početkom juna meseca 2014. godine. Broj studenata je ograničen. Studenti koji budu pohađali radionicu biće uključeni i u jednodnevnu stručnu praksu „Novija arhitektura Beograda”. Prijavljivanje za radionicu se vrši putem e-maila: tmrdjenovic@gmail.com do 08.05.2014.

Rezultati radionice biće prezentovani u okviru programa EU: OIKONET – Lifelong learning programme.

SAVAMALA INKUBATOR ‐ INTEGRALNI URBANI DIZAJN U REGENERACIJI SAVAMALE
1314_M7.2_Ana_Nikezic_ilustracija_o

Umetnost u prirodi
Ilustracija: ‘Untitled’ fissure in a lava flow, petals of the flowers called “tongues of fire”, 1990, Réunion, Indian Ocean
Image/Text Sorce ‘Nils-Udo: Art in Nature’ by Hubert Besacier

Kurs M7.2. – Radionica 2:
SJENICA ‒ TRAGOVI U PREDELU

Nastavnik:
dr Ana Nikezić, docent

Prostorni trag u prirodnom predelu Sjenice i njenog okruženja. Nove topografije. Mesta promene, zadržavanja ili prestupa. Tačka u prostranstvu. Mesto u predelu. Kroz čitanje prostora Sjenice (morfologiju, topografiju, zvuk, miris, subjektivni osećaj) potrebno je dati prostorni odgovor, kreirati mesto koje bi ostavilo trag u prostoru, efemeran kao treptaj ili trajan kao ožiljak; zarez ili izraz. Razvijanje site specific načina posmatranja i delovanja u prostoru. Formiranje prostorne intervencije na osnovu rezultata posmatranja konkretnog mesta. Delovanje u prostoru.

SJENICA ‒ TRAGOVI U PREDELU
1314_M7.2_Zoran_Abadic_ilustracija_o

Foto: Zoran Abadić

Kurs M7.2. – Radionica 2:
ŠVD

Nastavnik:
arh. Zoran Abadić, docent

Jednostavnim prostornim modelima, maketama, predstaviti osnovne dimenzije: širinu, visinu i dužinu. Cilj radionice je isticanje jedne veće dimenzije toliko veće da se nepogrešivo uočava. Rezultat radionice su tri besprekorne fotografije maketa.

ŠVD