УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 237

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање, пројектовање ентеријера

Милош Ненадовић (1968) је дипломирао 1998. године на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету.
Након заснивања радног односа на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету, 2000. године, ангажован је на бројним наставним плановима и предметима из уже научне, односно уметничке области Архитектонско пројектовање и савремена архитектура. У склопу академске каријере учествује у различитим видовима наставе, у њеном развоју и организацији, као и у већем броју ваннаставних активности.

У оквиру дводеценијске праксе у области архитектуре и урбанизма бави се разноврсним темама, од урбанистичких пројеката, преко пројеката објеката и ентеријера, до сценографија и дизајна у спољном и унутрашњем простору. Стручно-уметнички рад резултира бројним реализованим архитектонским ауторским делима, изведеним објектима и ентеријерима, од којих је седам публиковано у вишејезичним публикацијама. Бројна пројектантска остварења су му објављена у стручној периодици. Његово учешће на архитектонско-урбанистичким конкурсима има за резултат осам награда, од тога пет првих, једну другу и две треће. Своја пројектантска остварења излаже и на бројним националним и међународним изложбама.

Аутор је и научних радова и у својству истраживача учествује на једном домаћем научно-истраживачком пројекту.

Члан је Друштва архитеката Београда и Инжењерске коморе Србије.